logo GEM System a.s.

Open Source jako řešení pro vendor lock-in

Vendor lock-in způsobí tzv. uzamčení zákazníka, který je pak zásadně ovlivněn při rozvoji stávajícího nebo pořízení nového řešení. Jde o vytvoření závislosti zadavatele na dodavateli. Toto proprietární uzamčení je častým tématem ze stran přímo i nepřímo zúčastněných v celém procesu velkých IT zakázek.

Open Source může být optimálním řešením vendor lock-inu a jeho využití v praxi je opravdu výhodné. Není ale jedinou možnou cestou. Vše má více pohledů a prezentace pouze jednoho není úplně upřímná vůči klientům nejen v rámci IT businessu.

Open-source software nebo open software, zkratka OSS je počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem. Samotná otevřenost kódu zde znamená technickou dostupnost kódu a legální dostupnost licence software.

Nejen knihovny, ale licence je velmi důležitá, protože specifikuje, jaká práva k otevřenému kódu uživatel získá a jak s ním může nakládat. Některé licence (např. GNU) dovolují na rozdíl od proprietárního software uživatelům zdrojový kód upravovat a distribuovat.

Primárně je vendor lock-in zaměřen na státní správu, která v řadě případů poptává a potřebuje nejen rozsálá řešení, ale současně také vysokou míru dostupnosti a optimálně také integrace, která je dnes naprostým standardem realizace velkých a středních řešení a postupně se dostává i do menších projektů.

Díky oprávněnému zájmu státní správy, ministerstev, úřadů, ale i bank, pojišťoven a dalších velkých soukromých firem o nasazení řešení s využitím open source včetně všech jeho výhod, vzniká automaticky potřeba a preference OSS řešení na Enterprise úrovni.

Open source řešení úrovně Enterprise jsou pak řešeními za využití OSS se stovkami tisíců uživatelů a výše v počtu globálních uživatelů. Současně je komplexní Enterprise OSS řešení nezbytně realizováno jinou velkou nadnárodní firmou v podobě vendora a současně s dopomocí dalšího nejčastěji lokálního dodavatele.

Open source je z pohledu vytvoření, produkčního nasazení a provozu včetně supportu většinou jasná a ohraničená komponenta, ale neřeší všechno.

Vendor podporuje komunitu a znalosti, opravuje chyby, navrhuje rozvoj a nové funkce. Komunita na oplátku realizuje masivní testování a zpětnou vazbu.

Například při nasazení řešení v režimu vysoké dostupnosti s využitím RAC (Real Application Clusters) je třeba kvalitní garantovaná podpora.

Vše má své klady i zápory. OSS není ideální cestou např. na škálování nebo clusterování. V ČR je jen velmi málo firem, které jsou skutečně zkušené a výborné na vysoce výkonné, stabilní nebo vysoce robustní aplikace.

Jde o velmi nadstandardní know-how nezbytné i pro účely Open Source Enterprise řešení.

Další články k tématům - GNU - licencování - open source - OSS - škálování - vendor lock-in

Článek GEM System a.s. ze dne 6. prosince 2019 - pátek

Další články od GEM System a.s.