logo GEM System a.s.

Centralizace ERP systémů pro registr subjektů zdravotní péče VZP

Společnost GEM System se podílela na projektu centralizace agend RSZP, výběru pojistného a právní agendy z poboček do datového centra VZP ČR. Jde o kritickou aplikaci, bez níž nemohou fungovat žádné další systémy, které VZP využívá.

Agenda registru subjektů zdravotní péče (RSZP) obsahuje zhruba 9 milionů záznamů, z toho 6 milionů se týká pojištěnců, zbytek tvoří zaměstnanci a hospodářští partneři. RSZP ale není pouhou databází statických dat - slouží rovněž jako nástroj sledování a řízení veškeré obchodní a administrativní agendy, spojené například s výběrem pojistného od pojištěnců či zaměstnavatelů, s vymáháním pohledávek, účtováním penále apod.

Registr je navržen tak, aby do něj měly přístup všechny ostatní systémové komponenty využívané napříč organizační strukturou firmy, od přepážkových aplikací až po SAP.

Koncepce řešení zahrnuje také zavedení nových obchodních procesů, revizi vybraných stávajících nebo konsolidaci dat z poboček, jejich unifikaci a optimalizaci.

Právní agenda je integrována s rejstříky státních institucí (živnostenský registr, obchodní věstník, insolvenční rejstřík, evidence úpadců a registr dopravních nehod) a slučuje několik doposud samostatných aplikací, které byly lokalizovány na 78 pobočkách VZP ČR.

V rámci právní aplikace byly integrovány další agendy VZP ČR (agenda rozhodčích orgánů, podpora exekucí, vymáhání nákladů na úhradu zdravotní péče, podpora správních řízení s platebními výměry, výkazy nedoplatků, splátkového kalendáře apod.).

Významnou součástí projektu bylo také čištění a migrace dat do centrální aplikace, což umožní efektivnější vymáhání pohledávek.

Aplikace RSZP slouží pro více než 2500 uživatelů v běžném provozním režimu a je integrována s ostatními systémy VZP ČR, především se SAP, RSZP a výdajovou částí VZP ČR.

Řešení RSZP splňuje nároky na maximální dostupnost v režimu 24/7, a to i při předpokládaném současném připojení až 3500 uživatelů.

Hlavním integrátorem projektu RSZP je Hewlett-Packard a registr představuje hlavní pilíř celého centralizačního projektu.

Hlavní přínosy pro VZP ČR:

Další články k tématům - agenda - centralizace - databáze - ERP - rejstřík - RSZP - SAP - VZP - zaměstnanci

Článek GEM System a.s. ze dne 2. listopadu 2016 - středa

Další články od GEM System a.s.

Nabídka zaměstnání GEM System a.s.
Trápí vás zánět průdušek? Co vám může pomoci?
Šetřete materiál od první zakázky s programem Optimik CZ!
Nekupujte nový - zrychlete ho během pár minut. Zvládne to i začátečník!