share itpoint.cz

Systémová integrace přináší více IT za méně peněz

GEM System poskytuje služby zkušeného integrátora, který má za sebou řadu projektů různých velikostí. Dnešní požadavky na integraci a ceny takových řešení dovolují zavádět integrační platformy i u středně velkých zákazníků.

Doporučený tématický odkaz:

Jednoduchá propojení aplikací s nízkými nároky lze uskutečnit v jakémkoliv dnes dostupném programovacím jazyce, resp. v běžně nabízených podnikových systémech. Náročnější a robustnější integrace probíhají pomocí tzv. integračních platforem. Ty se donedávna vyskytovaly jen v největších společnostech s velmi robustním IT zázemím.

V rámci služeb systémové integrace nabízíme:

 • kvalifikované odborníky schopné porozumět vašim požadavkům
 • zkušenosti s dodávkami IT řešení středním a velkým firmám
 • úspěšnou realizaci rozsáhlých změn IS našich zákazníků
 • dostatek kapacit pro vaše IT projekty i podporu aplikací
 • nižší sazby oproti nadnárodním IT dodavatelům
 • flexibilní přístup dle potřeb vaší společnosti

Dlouhodobý rozvoj firemního IT

Využíváte pro vaše komplexní IT řešení externí dodavatele? Nemáte dostatečné interní zdroje na správu a řízení dodavatelů? Přejete si uvolnit ruce od této práce a věnovat se svému hlavnímu oboru podnikání?

Zajistíme pro vás:

 • Podporu pro zavedení SOA architektury - vyhodnocení aktuálního stavu vašeho IS, vytvoření plánu rozvoje a realizace postupného náběhu SOA architektury.
 • Analýzu obchodních procesů - zmapování práce uživatelů v různých komponentách vašeho IS, popis komunikace mezi aplikacemi.
 • Výběr technologií pro SOA - výběr správných technologií ušetří čas i budoucí náklady.
 • SOA governanci - správu portfolia služeb, tvorbu nových a rozvoj stávajících. Aktuální přehled o všech službách, zhodnocení dopadů změn, identifikace chybových stavů, statistiky konzumace služeb.

Efektivnější IT

Máte pocit, že je čím dál těžší provést změnu ve vašem IS? Máte představu, kam směřuje vaše IT? Zapadají do tohoto plánu vaše současné IT projekty? Víte, jaké budou vaše náklady na HW a SW licence v příštím roce?

Zajistíme pro vás:

 • B2B komunikaci - automatizace rutinní B2B komunikace přináší výrazné úspory v nákladech na administrativu.
 • Integraci - informace tam, kde je potřebujete. Žádné duplicitní vkládání dat. Automatické zpracování namísto ručního vstupu.

Článek GEM System a.s. ze dne 31. ledna 2017 - úterý, čteno 300x

Ušetřete peníze větším využitím proxy serverů
Další články GEM System a.s.

Systémová integrace přináší více IT za m...

BP Audit - univerzální řešení pro monito...

Identity management pro velké firmy, mal...

MDA metodika zjednodušuje a automatizuje...

LSB řešení zajišťuje napojení agendových...

Pokročilá analýza dat pomáhá s řízením m...

Podnikový intranet jako firemní sociální...

Anonymizace dat s GEM Winch

Automatizujte klíčové firemní procesy s ...

Centralizace ERP systémů pro registr sub...

Fraud Detection software pro detekci pod...

Spolehlivá správa a podpora databází

Jak zajistit nepřetržitou dostupnost dat...

Anonymizace dat v 7 krocích

GEM Winch - nástroj anonymizace a řezu d...