logo GEMCO, s.r.o.

Intrastat v podnikovém informačním systému myGEM

Instrastat, jako samostatný modul ERP myGEM, komplexně řeší problematiku statistik obchodu - tedy sledování pohybu zboží mezi členskými státy Evropské unie. Vychází se z měsíčních výkazů zpracovaných zpravodajskými jednotkami.

Ve výkazu pro Intrastat se uvádějí údaje k vnitrounijním obchodům, které se člení podle druhu zboží. Povinnost vykazování je dána hodnotou fakturovaného zboží odeslaného i přijatého, a to od začátku kalendářního roku. Data pořízená v modulu Intrastat ERP myGEM lze přenášet do systémů InstatDesk (dříve IDES) a InstatOnline.

Další možností systému je mimo jiné i využití komunikačního rozhraní, kterým lze systém napojit na další ekonomické systémy - např. účetnictví.

Výběr z hlavních funkcí:

Hlavní přínosy:

Ekonomický informační systém myGEM

Informační systém myGEM je modulární ERP vyvíjený s využitím nástrojů Oracle. Tyto standardní technologie umožňují nezávislost na systémové platformě. V současné době je systém dodáván na technologii klient/server s možností zabezpečení provozu na vzdáleném serveru formou terminálu a web klienta. Pro komunikaci se zákazníky je možno využít standardů EDI.

Systém je maximálně parametrizovatelný a správci systému mají možnost upravovat některá systémová nastavení. Vývojové prostředí je dostupné také u koncových zákazníků především pro potřeby samostatného rozvoje systému - sestavy, exporty, nové moduly apod.

Moduly ERP myGEM:

Intrastat

Intrastat je statistický systém sledující pohyb zboží u plátců DPH mezi členskými státy Evropské unie - tedy mezi Českou republikou a ostatními členskými státy EU, pokud toto zboží bylo odesláno z ČR do jiného členského státu EU, přičemž skutečně přestoupilo státní hranici ČR nebo bylo přijato do ČR z jiného členského státu EU, přičemž skutečně přestoupilo státní hranici ČR.

V České republice se Intrastat řídí jak nařízeními Evropské unie, tak národními předpisy, a to zejména vyhláškou č. 201/2005 Sb., aktuálně pro rok 2016 ve znění poslední novely, vyhlášky č.317/2010 Sb. Sběrem hlášení a následnou kontrolou je pověřena Celní správa, jejíž pravomoci a sankce za neplnění povinnosti podávat Intrastat stanoví § 319 Celního zákona č.13/1993Sb.

Data dále zpracovává a kontroluje Český statistický úřad.

Další články k tématům - CRM - EDI - ERP - fakturace - Intrastat - logistika - Oracle - server - statistika - vizualizace - workflow

Článek GEMCO, s.r.o. ze dne 2. června 2016 - čtvrtek

Další články od GEMCO, s.r.o.

Nový design loga GEMCO a webu mygem.cz

Intrastat v podnikovém informačním systému myGEM

M-Files - Document Management System