logo GEMMA Systems, spol. s r.o.

Infor VISUAL - jediný ERP systém pro řízení výkonnosti v opravdu reálném čase

Existuje celá řada atributů, které rozhodují o výběru vhodného ERP systému - vyšší efektivita interních procesů, úspory nákladů a pomoci vedení firmy správně se rozhodnout. Přesnější plánování výroby na základě očekávané ziskovosti umožňuje firmám především dlouhodobě lepší řízení výkonnosti podniku a ve finále přispívá k tvorbě vyššího zisku.

Pořízení a implementace ERP systému je významnou a dlouhodobou investicí. A to nejen finančním vyjádřením ceny takového systému. Nový ERP systém znamená vždy zásadní změnu ve fungování firmy. Na správném nastavení cílů a očekávání pak záleží, zda ta změna bude pozitivní a zda se firmě vynaložená investice v rozumné době vrátí. K rozhodnutí o pořízení ERP systému vedou každou firmu různé důvody.

U výrobních firem mají ale téměř vždy stejný základ:

  1. Špatně fungující logistika - výroba nemá včas materiál pro realizaci nasmlouvané zakázky, protože ho nikdo neobjednal nebo naopak je tento materiál zakoupený již půl roku předem.
  2. Plynulost výroby - v excelovských tabulkách je dost obtížné přeplánovat rychle výrobu v nutných případech včetně všech návazných kroků na logistiku, zdroje a přepočítání nákladů.
  3. Měření reálné a aktuální výkonnosti výroby - úspěšnost firmy se už dnes neměří velikostí obratu výroby, ale mírou zisku, který výroba vyprodukuje. A tu potřebujeme znát předem, ne zpětně - to je už většinou pozdě.

Zatímco první dvě výše jmenované problémové oblasti umí více či méně řešit většina dnes dostupných ERP systémů, s měřením, řízením a kontrolou výkonnosti - chcete-li ziskovosti v opravdu reálném čase si umí poradit v současné době jen jeden - Infor VISUAL.

Standardní ERP systémy běžně počítají zisk na zakázkách měsíc zpětně. To managementu ale říká, jaký výsledek byl. V plánování výroby je ale mnohem důležitější, jaký výsledek bude. Předností Infor VISUAL je právě to, že pracuje s očekávanou výkonností. Okamžitě registruje všechny nákladové transakce, takže kalkulace jsou vždy aktuální a přesné.

Umí kdykoli a v reálném čase ukázat u každé jednotlivé zakázky její hodnotu v prodejní ceně, náklady na potřebný materiál, náklady na kooperaci a ukázat, kolik peněz zakázka vygeneruje. Okamžitě tak máte k dispozici obrázek o aktuálním plánu výroby, očekávaném hrubém zisku, vidíte problémová místa a můžete se kvalifikovaně předem rozhodnout, o realizaci či nerealizaci zakázky.

Prostřednictvím modulu Nákup lze nakupovat přímo na výrobní objednávky, a tak přesně přiřadit potřebné náklady. Dále si mohou prodejní objednávky rezervovat výrobky konkrétních výrobních objednávek, což umožňuje vyhodnocovat skutečný zisk každé prodejní objednávky.

Funkce Kalkulace v systému VISUAL Enterprise umožňuje obě metody oceňování výroby. Podle skutečných nákladů jako všechny ostatní ERP systémy, nebo podle plánovaných nákladů. Můžete si tedy vybrat tu metodu, která vám vyhovuje.

Kalkulace umožňuje:

A co ještě umí Infor VISUAL oproti jiným ERP systémům? Nemusíte čekat na daňové doklady za materiál pro zahájení výroby. Nemusíte provádět složité zpětné změny při rozdílu plánovaných a skutečných dat. Infor Visual vám umožní vyrábět s naskladněným materiálem, i když ještě není kompletně zaúčtovaný a faktura je na cestě.

Systém umožňuje akceptovat například jinou finální cenu zakázky, než byla cena plánovaná a automaticky přepočítá ziskovost.

Článek GEMMA Systems, spol. s r.o. ze dne 15. listopadu 2016 - úterý

Další články od GEMMA Systems, spol. s r.o.

Nabídka zaměstnání GEMMA Systems, spol. s r.o.
Konference SCADA SECURITY 2019