logo GEMMA Systems, spol. s r.o.

Centrální registr elektronizace úkonů inspekce práce v péči GEMMA Systems

Společnost GEMMA Systems bude na základě výsledků výběrového řízení v následujících pěti letech zajišťovat servis a další rozvoj informačního systému REUIP - Centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce.

"Pro společnost GEMMA Systems se jedná o významnou referenční zakázku. Doposud jsme se profilovali spíše jako dodavatel informačních systémů pro výrobní podniky. Jsme rádi, že naše kompetence ve vztahu k CRM a ERP systémům - zde konkrétně k MS Dynamics CRM a MS Dynamics AX - můžeme prokázat i ve veřejné sféře zakázkou u takto významné státní instituce", říká Pavel Staněk, jednatel GEMMA Systems.

Informační systém REÚIP je páteřním informačním systémem Státního úřadu inspekce práce a podporuje všechny procesy spojené s výkonem kontrolních činností úřadu na úseku dodržování povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Informační systém REÚIP je vybudován na produktech firmy Microsoft, především na aplikacích Microsoft Dynamics CRM a Microsoft Dynamics AX.

GEMMA Systems ve výběrovém řízení uspěla díky odborným kompetencím, splnění technických kvalifikačních kritérií i nabídnuté ceně služeb. Hlavními úkoly v příštích pěti letech bude kromě pravidelného servisu upgrade produktu Dynamics CRM na vyšší a modernější verzi a celkový rozvoj páteřního informačního systému spojený s promítáním legislativních změn a požadavků do systému a s další optimalizací interních procesů úřadu.

Článek GEMMA Systems, spol. s r.o. ze dne 11. října 2016 - úterý

Další články od GEMMA Systems, spol. s r.o.

Nabídka zaměstnání GEMMA Systems, spol. s r.o.
Acronis True Image 2019