logo GFI Software

GFI FaxMaker pomáhá s faxovou komunikací PILANA Knives

PILANA Knives využívá faxovou infrastrukturu jako jeden z důležitých komunikačních nástrojů, protože více než 97% své produkce exportuje do celého světa a hlavně v západoevropských zemích existuje stále silná tradice založená na obchodní komunikaci prostřednictvím faxových zpráv.

Společnost PILANA Knives, přední světový výrobce průmyslových nožů pro dřevozpracující průmysl a recyklaci se sídlem v Hulíně, zrychlila faxovou komunikaci a zvýšila uživatelských komfort s pomocí řešení GFI FaxMaker.

Ve firmě provozovali 10 faxových přístrojů nejrůznějších značek, jak pro příchozí, tak pro odchozí zprávy, jejichž obsluha byla do značné míry komplikovaná a zdlouhavá. Převedením faxové komunikace do jednotného prostředí došlo ve společnosti ke značnému zjednodušení a zefektivnění obsluhy.

Díky automatickému vstupnímu směrování se faxy zasílají přímo do zařízení příjemce, takže v porovnání s předchozím systémem manuálních procesů došlo ke snížení rizika ztráty důležitých faxů či jejich přečtení neoprávněnými osobami.

Po uvedení nového řešení do provozu došlo k převedení všech do té doby manuálně zasílaných a přijímaných faxů na platformu GFI FaxMaker, což znamenalo 1200 příchozích faxových zpráv a 600 odchozích zpráv čtvrtletně. Obchodníci mají nyní možnost pohodlné obsluhy faxů v prostředí Microsoft Outlook.

"Díky tomu, že naše společnost své výrobky ve značné míře vyváží do zahraničí, máme intenzivní komunikaci s obchodními partnery, kteří především na západ od nás stále více důvěřují faxovým zprávám než e-mailům. Proto jsme se rozhodli modernizovat původní systém faxových přístrojů efektivnějším centralizovaným faxovým serverem. Ten jednak poskytl vyšší komfort obchodníkům a jednak jednodušší správu řešení, což v konečném důsledku znamenalo snížení nákladů a zvýšení celkové efektivity," říká Josef Podsedníček, systémový inženýr, PILANA Knives a.s.

GFI FaxMaker

GFI FaxMaker dokáže Vašemu podniku ušetřit tisíce na nákladech za práci, zlepšit efektivnost pracovních činností a zvýšit produktivitu zaměstnanců. Zlepšuje také bezpečnost informací a umožňuje lepší využití stávající aplikační infrastruktury.

Dny, kdy jste museli čekat u faxového přístroje na příchozí faxy nebo na potvrzení o doručení dokumentů jsou minulostí.

Hlavní výhody řešení GFI FaxMaker:

Článek GFI Software ze dne 6. dubna 2017 - čtvrtek

Další články GFI Software

Ušetřete peníze větším využitím proxy serverů