logo GFI Software

Týká se GDPR i naší firmy?

Pokud má organizace sídlo v EU a je správcem nebo zpracovatelem osobních údajů, odpověď zní ano, a to i když údaje nejsou v EU zpracovávány. Pokud organizace nemá sídlo v EU, ale i tak poskytuje zboží nebo služby uvnitř EU nebo občanům EU nebo monitoruje chování občanů EU, je rovněž povinna nařízení GDPR dodržovat.

Oproti předchozí směrnici o ochraně údajů (směrnice 95/46/EC), která byla základem evropských zákonů o ochraně soukromí od roku 1995, rozšiřuje GDPR svou extrateritoriální uplatnitelnost.

Další oblasti, ve kterých se zákony zpřísňují:

Velmi důležitý rozdíl mezi předchozí směrnicí o ochraně údajů a nynějším obecném nařízení o ochraně údajů leží v názvech - první je směrnicí, druhé je nařízením.

Směrnice mohou být interpretovány a implementovány v rozličných zemích EU různě. Nařízení je vynutitelným právem, které má být vykládáno a aplikováno jednotně napříč celou EU.

Pro úplné porozumění GDPR je třeba přečíst jak články (přijatý zákon), tak jejich body odůvodnění, které vytyčují důvody pro ustanovení zákona a pomáhají s interpretací jeho významu. GDPR sestává z 99 článků a 173 bodů odůvodnění.

Dopady GDPR

Mnoho společností mimo EU, které dříve nespadaly pod směrnici o ochraně dat, bude muset nově dodržovat GDPR kvůli výše zmiňovanému rozšíření uplatnitelnosti. Například monitoring chování může zahrnovat využívání cookies k profilování občanů EU na webových stránkách.

Mnoho organizací bude nuceno změnit způsob, jakým sbírají, skladují, zpracovávají a chrání informace o svých zákaznících. Společnosti, které spadají pod GDPR, musí posoudit své možnosti a vypracovat strategii pro soulad. Například se musíte rozhodnout, jestli implementovat stejná ochranná opatření pro všechny osobní údaje anebo mít oddělené postupy pro občany EU.

Některé organizace budou nově nuceny jmenovat inspektora ochrany údajů (DPO z Data Protection Officer). To se týká jak správců, tak zpracovatelů, pokud je součástí jejich hlavních aktivit zpracování, které vyžaduje rozsáhlé, pravidelné a systematické sledování subjektů údajů.

Tato nová povinnost se rovněž vztahuje na ty, kteří sbírají nebo zpracovávají speciální kategorie údajů nebo údaje související s trestnými činy a s odsouzeními. DPO musí být kvalifikovaným expertem v postupech a zákonech o ochraně údajů. Úkoly DPO jsou vypsány v článku 39.

Organizace mají k dispozici mnoho nástrojů, které jim umožní provést a zdokumentovat kroky, jež jsou ke splnění požadavků GDPR nutné - od rozpoznání osobních údajů, které musí být chráněny, po jejich správné zabezpečení, efektivní řízení a sledování jejich pohybu a toho kde, kdy a kdo k nim má přístup.

Důsledky nedodržení GDPR mohou být přísné - tresty se mohou lišit podle povahy porušení, ale maximální pokuta je vyšší částka ze 4% ročního globálního obratu, nebo €20 milionů.

Americké společnosti utrácejí miliony dolarů, aby se těmto pokutám vyhnuly a aby splňovaly požadavky nařízení GDPR.

Další články k tématům - cookies - DPO - GDPR - monitoring - pokuta - směrnice - zákon

Článek GFI Software ze dne 4. dubna 2018 - středa

Další články od GFI Software

Aktualizovaný GFI LanGuard poskytuje dokonalý přehled o stavu firemní sítě

Exinda Network Orchestrator 8064 pro efektivní řízení síťového provozu datacentra

Efektivní archivace firemní elektronické pošty

IoT zařízení ve firemní síti představují značné bezpečnostní riziko

Lepší provoz firemní sítě s řešením Exinda Network Orchestrator

Exinda Network Orchestrator pomáhá českým vědcům s řízením síťového provozu

Firmy kladou důraz na výkonnost poštovního serveru a rychlý přístup ke starší poště

Hardwarový upgrade Exinda Network Orchestrator 4062

Aktualizace softwaru snižuje rizika napadení podnikových sítí

Nárůst počtu zařízení a aplikací zvyšuje nároky na propustnost a zabezpečení sítí

Nezabezpečený podnikový e-mail je pro firmy zdrojem bezpečnostních rizik

Prestižní světová ocenění produktů GFI Software

Přístup do archivu elektronické pošty z mobilních zařízení

Síťový management zvyšuje kvalitu služeb uživatelů firemních síti

Jednotná správa vícenásobných WAN připojení s Exinda SD-WAN

Správa softwaru a starost o licencování je stále častěji nad síly interních pracovníků

Lepší ochrana digitalizace ve výrobě s produkty Kerio

Předplatné portfolia řešení bezpečnosti podnikových sítí využívá stále víc zákazníků

Kerio Control 9.3 eliminuje rizika ztráty připojení a hrozby zranitelnosti sítí

Bezpečnost firemního IT nejvíce ohrožují nepracovní aktivity na webu

Softwarová zranitelnost operačních systémů i aplikací roste

Aplikace v cloudu nadměrně zatěžují konektivitu firemního připojení

Neuvážené otevírání poštovních příloh emailu přináší rizika pro firemní bezpečnost

Licenční model GFI Unlimited je v popředí zájmu zákazníků a partnerů

Nežádoucí aktivity zaměstnanců na sociálních sítích ohrožují integritu firemních sítí

Efektivní patch management

Inovace Kerio Control posilují ochranu firemní infrastruktury

Analýza a sledování bezpečnostních logů s podporou GDPR

Nezabezpečený webový přístup je rizikem pro firemní IT bezpečnost

Archivace firemního e-mailu s ukládáním na centrální úložiště

Ochrana e-mailu v SMB pohledem IT administrátorů

Lepší zabezpečení ochrany poštovního serveru

Licenční model GFI Unlimited zabezpečí IT prostředí UNICEF ČR

Útok na podnikovou síť či výpadek provozu zažila za poslední rok téměř každá SMB firma

Kerio Connect posiluje BYOD funkčnosti

Archivace souborů a elektronické pošty ČNB s podporou GFI Archiver

Centrum Paraple nasadí další bezpečnostní řešení díky výhodám GFI Unlimited

Kerio Connect zvyšuje bezpečnost a uživatelský komfort úřadu MČ Praha - Petrovice

Ocenění za nejlepší marketing GFI produktů pro Zebra systems

Optimalizace síťového provozu s podporou šifrování osobních a citlivých dat

Prestižní ocenění pro marketing GFI Software

Nástroje a bezpečnostní prvky vám pomohou se zajištěním souladu s GDPR

Data v cloudu automaticky nezaručují soulad s GDPR

Licenční model GFI Unlimited pro rychlou shodu s GDPR

Bezpečná IT infrastruktura pro flexibilní práci zaměstnanců v kanceláři i v terénu

GFI OneGuard 2.0 s novou službou zabezpečení koncových bodů

Kategorie požadavků GDPR

Ochrana podnikových sítí a komunikačního softwaru za výhodnou cenu

Týká se GDPR i naší firmy?

Základní terminologie GDPR