logo Google Czech Republic, s.r.o.

Navlneinternetu.cz

Jaké jsou příležitostí, které internet přináší, očima českých firem? Proč by měly malé a střední firmy používat internet jako svůj prodejní a marketingový nástroj? Na tyto a další otázky odpovídá studie "České firmy na internetové vlně", která vznikla ve spolupráci AMSP ČR, Googlu a Millward Brown.

Studie proběhla začátkem prosince 2012 v celé ČR. Jedná se o nejrozsáhlejší šetření tohoto typu. Osloveno bylo přes 800 majitelů, marketingových nebo obchodních ředitelů mikro (46 %), malých (18 %) a středních (12 %) podniků a OSVČ (23 %). Ve vzorku byly rovnoměrně zastoupeny firmy všech velikostí a reprezentativně kraje a obory. Zahrnuty byly jak služby, tak prodej a výroba pro spotřebitele i firmy (B2C).

Podmínkou bylo, aby firma investovala ročně alespoň 10000 Kč do propagace. Dotazování probíhalo osobně prostřednictvím tazatelské sítě agentury Millward Brown.

Jak ze studie vyplývá, české firmy si důležitost internetu pro své podnikání uvědomují. Hlavní rozdíly jsou v uchopení této šance a využití všech možností, které online svět nabízí.

Vlastní webová stránka je v podstatě jen začátkem, na který navazují témata, jako jsou efektivní online marketing, měřitelnost internetových aktivit nebo trendy v podobě nástupu mobilních zařízení či dostupné video reklamy.

Dynamický vývoj internetu v sobě nese také strach "z neznámého", proto naše studie přináší výčet hlavních bariér, proč se v mnoha případech firmy online prostředí "bojí".

Dohromady pak autorům šlo o celkový obrázek vztahu malých a středních firem k internetu, obrázek, který má sloužit marketingovým a internetovým odborníkům.

Firmám zároveň nabízí návod, jak pojmout internet jako příležitost pro svůj růst a nasednout na současnou "internetovou vlnu".

Další články k tématům - Google - internet - marketing - reklama - SEO - studie - vyhledávání

Článek Google Czech Republic, s.r.o. ze dne 15. března 2013 - pátek

Další články od Google Czech Republic, s.r.o.