logo GOPAS, a.s.

Boom e-learningových kurzů

E-learningové kurzy umožňují vytíženým zaměstnancům nacházet drahocenný čas na studium. Kurz mají ve svém počítači nebo jiném mobilním zařízení a když mají chvíli mezi schůzkami či třeba ve vlaku, mohou si prostudovat několik lekcí.

Máte problém s nedostatkem času, který byste potřebovali věnovat zvyšování své kvalifikace? Cítíte nutnost prohloubení svých znalostí počítačových programů, s nimiž urychlíte svou práci, ale nemáte čas na školení? Vyzkoušejte e-learningový kurz. S ním můžete studovat právě, když máte čas, nebo když potřebujete vyřešit konkrétní problém.

"V posledních dvou letech sledujeme nebývalý nárůst zájmu o e-learningové kurzy. Dříve v nich lidé viděli jen levnou náhradu za kurzy prezenční, ale dnes jsou pojímány jako knihovny znalostí, které jsou k dispozici v okamžiku, kdy je to třeba. Mluvíme pak o Just-in-Time Learningu", říká Vladimír Adamovský z Počítačové školy Gopas, která se věnuje vedle klasické výuky v učebnách i vývoji těchto kurzů.

"Důležitým aspektem tohoto způsobu studia je právě flexibilní práce s časem a mobilita kurzů. Přesouvají se z učeben do počítačů, tabletů nebo chytrých telefonů a jsou tak k dispozici opravdu vždy a všude", doplňuje Vladimír Adamovský z Gopasu.

Školení s e-learningovými kurzy je flexibilní, efektivní a zábavné. Každý kurz se skládá z úvodního vstupního testu, který studentům pomáhá určit, co potřebují studovat, dále z psaného či profesionálně namluveného výkladu a ze cvičení probrané látky. Na konci kurzu je připraven závěrečný test, který prověří nabyté znalosti.

Článek GOPAS, a.s. ze dne 7. listopadu 2012 - středa

Další články od GOPAS, a.s.