logo GOPAS, a.s.

Kryptografické systémy v praxi

Počítačová škola Gopas pořádá 18.4. 2013 v Praze seminář o vývoji používaných kryptografických systémů. Akce je určená pro začínající administrátory bezpečnosti, správce firewallu, auditory bezpečnosti ICT apod.

Současné kryptografické systémy jsou natolik složité, že je málokdo plně chápe. Ale vyvíjely se postupně, a sledujete-li jejich historii, dokážete lépe pochopit, proč fungují tak, jak je známe dnes. A bohužel, dnes a denně v praktické implementaci lze nacházet ty samé chyby, které byly vyvráceny jako nefungující už koncem předminulého století.

Na semináři nebude sice bezprostředně řeč o praktických implementacích, ale bude rozhodně užitečný pro všechny, kteří mají o bezpečnost informací pečovat. Může v praxi pomoci při návrhu a zabezpečení vlastních systémů, které kryptografii využívají.

Michal Altair Valášek se ve své konzultační praxi často setkává s případy, kdy autoři při návrzích a implementaci vycházejí z představ, které jsou již více než sto let prokazatelně chybné. Postupný pohled na vývoj technologií umožní lépe pochopit, jak jsme došli k současným metodám, které jsou mnohdy pro běžného smrtelníka v podstatě nepochopitelné.

A výhled do budoucna umožní připravit se na změny, kterými budou muset systémy projít, aby zůstaly dlouhodobě důvěryhodné i přes neúprosnost Mooreova zákona, podle kterého se každých 18 měsíců zvýší dostupný výpočetní výkon nových procesoru na dvojnásobek.

Místo a termín konání semináře:

Cena je 2490 Kč bez DPH.

Další články k tématům - firewall - ICT - kryptografie - seminář - Michal Valášek

Článek GOPAS, a.s. ze dne 4. dubna 2013 - čtvrtek

Další články od GOPAS, a.s.