logo GOPAS, a.s.

Vyznejte se v licencích svého softwaru - vyplatí se to

Kurzy - Licenční minimum předních výrobců softwaru a Základní pravidla legálního soužití se softwarovými licencemi - seznámí účastníky se základními licenčními ujednáními předních výrobců softwaru, převážně členů Business Software Alliance.

Myslíte si, že oblast licenční politiky je složitá, nepřehledná a že se v ní nedá vyznat? Obáváte se, že se díky neznalosti můžete dostat do konfliktů se zákonem? Toto riziko se opravdu nevyplatí ignorovat, protože porušování majetkových práv nedovoleným užíváním či šířením softwaru vás může stát spoustu peněz i reputaci v oboru.

"Je paradoxní, že v této oblasti naprostá většina fatálních chyb, které vedou až k finančním a právním postihům, vzniká z neporozumění, špatného výkladu a nesprávné aplikace daných pravidel na použití software v praxi," říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy Gopas.

"Tyto následky se mohou projevit v rovině autorskoprávní, trestněprávní a občanskoprávní. V rovině občanskoprávní se může autor kromě žaloby na nepeněžité plnění (zdržení se protiprávního jednání a odstranění závadného stavu) domáhat také peněžitého plnění. V rovině autorskoprávní se jedná o správněprávní prostředky ochrany a lze uvést, že pokud by objednatel software užíval bez platné licence, mohl by se tak dopustit přestupku či správního deliktu neoprávněného užití autorského díla a hrozila by mu pokuta až do výše 150000 Kč. V extrémních případech by mohlo dojít až ke spáchání trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorských a práv k databázi," říká advokát Martin Holub, Šafra & Partners, kteří se specializují na licenční právo.

Jedná se o rozdělení licenčních programů u jednotlivých výrobců na modely licencování OEM, FPP, multilicence, popřípadě různé formy maintenance. Další kurzy Gopasu z oblasti licencování jsou zaměřeny například na konkrétní licenční pravidla k aktuálním softwarům společnosti Microsoft.

Další články k tématům - databáze - kurzy - licence - OEM - software - zákon - Jan Dvořák

Článek GOPAS, a.s. ze dne 25. července 2013 - čtvrtek

Další články od GOPAS, a.s.