logo GOPAS, a.s.

Time Management v praxi

Aby byli lidé efektivní a produktivní, měli by mít jasně definované cíle, vědět, co je pro úspěch jejich činnosti nejdůležitější, a být tím pádem motivovaní. Účelná investice do vzdělávání zaměstnanců se velmi často již brzy vrátí.

"Počítačová škola Gopas již dlouhá léta působíme na poli vzdělávání, a to nejen v čistě IT oblasti. Nabízíme i manažerské kurzy a ze zkušeností s našimi frekventanty víme, že zásady time-managementu jsou dobře známá a mnohokrát opakovaná záležitost, jejich uplatnění v praxi už tak jednoduché není. Jejich dogmatické uplatňování totiž může být dokonce až kontraproduktivní,“ říká Jan Dvořák, ředitel Počítačové školy Gopas.

Stanovení cílů a priorit

Stanovení reálných cílů je důležité jak z hlediska plánování času, tak motivace. Pokud vedeme kolektiv lidí, měli bychom se ujistit, že cíle jsou zřejmé i jim a vědí, k čemu směřovat. Od účastníků kurzů Počítačové školy Gopas často slýcháváme, že je nemožné jejich podřízené přimět k lepšímu výkonu. Často ale dojdeme k tomu, že lidé pracují na úkolech, jejichž význam jim není zřejmý nebo s ním ne zcela souhlasí. Proto mají tendenci tuto činnost odkládat a její dokončení jim trvá neúměrně dlouho. Pokud se tak děje často, ztrácejí motivaci vůbec.

Mluvíme-li o stanovení cílů na osobní bázi, je dobré nenosit je pouze v hlavě, ale formulovat písemně - ať už prostě v bodech, nebo aplikovat projektový přístup a pomoci si například myšlenkovou mapou nebo Ganttovým diagramem. Pak je snazší rozlišovat mezi tím, co je opravdu důležité, a co počká. Cíle je třeba formulovat konkrétně a určit si i termín, kdy by jich mělo být dosaženo.

Plánování s rozumem

Krátkodobé cíle potřebujeme k tomu, abychom věděli, co budeme dělat dnes nebo tento týden. Dlouhodobé cíle jsou dobré k tomu, abychom dali svým krátkodobým cílům význam a udrželi správný směr. Velmi důležité je znát svůj biorytmus - svou výkonnostní křivku - a zohlednit to, že v nejvýkonnější fázi každý udělá obtížné úkoly rychleji a efektivněji, než ve fázích útlumových.

Právě plánování se může stát malou pastí. Je jistě v pořádku určit si, co daný den potřebujeme udělat a stihnout, absolvování vytyčených bodů se ale pro nás nesmí stát tím nejdůležitějším. Musíme mít vždy na paměti, čeho chceme dosáhnout.

Parretovo pravidlo říká, že 80 % výsledku totiž přináší pouhých 20 % naší činnosti - takže plánujme, ale s výhledem na konečný výsledek, nikoli dogmatické plnění plánu.

Časové ztráty

Průzkumy ukazují, že v klasické podnikové sféře lidé tráví jen 45% času na svých hlavních úkolech. Téměř 15% času jim vyplní e-mailová komunikace, dalších zhruba 15% stráví na užitečných i méně užitečných poradách, 8% připadá na rušivé vlivy z okolí i od kolegů. A to už vůbec nezohledňujeme soukromé telefonáty, brouzdání po sociálních a jiných sítích apod.

Z uvedeného vyplývá, že k zefektivnění činnosti firmy vede i to, že se lidé naučí účelně využívat e-mail a systematicky řešit své úkoly. Řadu lidí ještě stále brzdí špatná znalost práce na počítači nebo nízké povědomí o pomocnících, které jim mohou ušetřit čas - ať už jde o využívání nástrojů pro spolupráci ve skupině, plánování projektů, sdílení dokumentů, nebo jen prostá mobilní řešení pro vzdálený přístup.

Článek GOPAS, a.s. ze dne 11. května 2016 - středa

Další články GOPAS, a.s.

IT bezpečnost bude hlavním tématem konference HackerFest 2017

HackerFest 2017 - největší IT Security a Hacking událost v ČR

Myslete na bezpečnost svých dat i o dovolené

Technické a procesní požadavky na zavedení GDPR

Zvládnutí big dat a BI nástrojů je pro řízení firem důležité

Zahraniční IT odborníci na konferenci TechEd-DevCon 2017

Ochrana osobních údajů v kontextu nařízení GDPR

GOPAS pomáhá předčasně narozeným dětem a jejich rodinám

Češi podceňují ochranu dat v mobilních telefonech

Současné a budoucí IT trendy na konferenci TechEd-DevCon 2017

GOPAS upřesňuje program konference G2B TechEd

Jak správně sestavit a napsat životopis

Konference G2B TechEd - zaměřeno na budoucí trendy Microsoftu

Vánoční dárkové poukazy na počítačové kurzy GOPAS

Java vévodí zájmu v IT vzdělávání

České firmy často podceňují vzdělávání svých zaměstnanců

Mobilní zařízení jako vstupní brána kybernetických útoků

Bezpečnost dat a etický hacking v praxi na HackerFest 2016

Setkejte se s elitou mezi Java programátory na JavaDays 2016

Děti na internetu tráví čím dál větší množství času

Umění prezentace se hodí i v každodenním životě

HackerFest 2016 - největší IT Security a Hacking událost v ČR!

Kontrola čísla platební karty v databázích kradených platebních karet

Zvýhodněné letní kurzy nejen pro IT specialisty

Více než polovina lidí kontroluje pracovní e-maily i o dovolené

Český IT odborník Ondřej Ševeček odhalil zranitelnost v systému Windows Server

Úniky dat nebo nezvládnutí nových technologií mohou ohrozit existenci firem

Široká nabídka témat konference TechEd-DevCon 2016

Time Management v praxi

Reálné projekty a realizace IoT na TechEd-DevCon 2016

76 přednášek na konferenci TechEd-DevCon 2016

Na školení IT dovedností se českým zaměstnancům příliš nechce

Žádaný benefit home office má i svá úskalí

IT konference TechEd-DevCon 2016

Buďte v práci produktivní a budete doma včas!

Mobilní bankovnictví je nejcitlivější částí našeho chování v mobilním světě

Jak zvládnout předvánoční období pomocí zásad Time Managementu

Kurzy k metodice Kepner-Tregoe

Ukázky hackerských útoků a nové trendy v IT bezpečnosti na HackerFest 2015

Školení a certifikační zkoušky PostgreSQL Certification

Příprava konference HackerFest 2015 je v plném proudu

Certifikace CompTIA v kurzech GOPASu

Data státních zaměstnanců USA v ohrožení hackerů

Zájem účastníků o konferenci TechEd-DevCon 2015 předčil očekávání

GOPAS Brno se stěhuje do Business Complex TITANIUM

Témata mobility a virtuálních řešení dominují konferenci TechEd-DevCon 2015

Pozvánka na TechEd-DevCon 2015

Pagani Matteo na konferenci TechEd-DevCon 2015

Nejnovější trendy z vývojářské dílny Microsoftu na konferenci TechEd-DevCon 2015

Při prokázání znalostí Excelu v testu zvládají lidé jen desetinu úkolů

Zbrusu nová vzdálená správa pro Linux