logo GORDIC spol. s r. o.

Agendu a finance Prahy 1 pomáhá řídit informační systém GINIS

Začátkem ledna 2017 spustila městská část Praha 1 do ostrého provozu ekonomický a agendový informační systém GINIS Enterprise od společnosti GORDIC, který nahrazuje stávající SAP řešení.

 "Projekty podobného typu pro nás nejsou žádnou novinkou. Nicméně každá organizace má svá vlastní specifika, daná především interním stavem softwarové architektury, což se plně projevilo i v městské části Praha 1. Realizace tak byla netriviální především v koordinaci hned několika dodavatelů informačních systémů. A to jak ve vytvoření architektury a následném vybudování celé řady nutných integračních vazeb, tak v koordinaci samotného náběhu řešení do ostrého provozu. Klientovi přinášíme nejen zvýšení důvěryhodnosti instituce, ale v dlouhodobé perspektivě také další přímé finanční úspory. Nastavené procesy zabezpečují, aby všechny plánované a připravované operace byly v souladu s právními předpisy, rozpočtem, smlouvami či jinými rozhodnutími o nakládání s finančními prostředky,“ říká Václav Pávek, vedoucí projektu společnosti GORDIC.

Zástupce starosty a radní pro informatiku městské části Praha 1 Richard Bureš se jako lídr úřadu pro Smart Cities a architekt úspěšného projektu CHYTRÁ JEDNIČKA dívá ještě dál. Dbá rovněž na symbiózu řešení s ohledem na budoucí změny vyžadované právě koncepty Smart Cities.

"Využití moderních smart technologií si nelze představit bez plné integrace s ekonomickým a agendovým systémem." Kladně hodnotí také dosud nedoceňovanou skutečnost, že GINIS získal certifikaci na shodu s požadavky plynoucími ze zákona o kybernetické bezpečnosti.

GINIS Enterprise je od roku 2010 v provozu jako ekonomický systém Magistrátu hlavního města Prahy, městských částí Praha 2 až 57, pražské městské policie, Technické správy komunikací hl. m. Prahy, městské knihovny a dalších v rámci tzv. Jednotného ekonomického systému. Ten kompletně pokrývá účetní a rozpočtovou oblast hlavního města Prahy.

Další články k tématům - agenda - bezpečnost - finance - SAP - Smart City - smlouvy - úřad - úspory - Richard Bureš - Václav Pávek

Článek GORDIC spol. s r. o. ze dne 3. ledna 2017 - úterý

Další články od GORDIC spol. s r. o.