logo GORDIC spol. s r. o.

GORDIC pomáhá se zajištěním chodu služeb veřejné správy

GORDIC a jeho zaměstnanci se snaží v době pandemie koronaviru COVID-19 a omezeného pohybu osob podat pomocnou ruku v různých oblastech. Všechny naše projekty rutinně běží, pouze fyzické setkávání bylo nahrazeno digitálními prostředky.

Vyhlásili jsme možnost zápůjčky Portálu občana včetně základní sady formulářů a rozšíření o přehled závazků na rok 2020 zdarma. Na řadě projektů pomáháme s nastavením procesů a nástrojů pro digitální a maximálně automatizovaný výkon agend, vzdálené školení, výkon práce úředníků z home office apod.

Plně fungují všechna naše obchodně-servisní zastoupení. Pokud máte zájem o jakékoliv nástroje, služby či informace, můžete kontaktovat všechny zástupce naší společnosti jako dosud.

Veškeré požadavky došlé prostřednictvím servicedesku a dalších komunikačních kanálů jsou průběžně řešeny, ve velké většině vzdáleným přístupem.

Navzdory ztíženým podmínkám pandemie a nouzového stavu jsou služby naší společnosti zachovány v plném rozsahu.

Celosvětové šíření koronaviru COVID-19 je těžkou zkouškou a zároveň výzvou pro nás všechny. Věříme, že společně celou situaci zvládneme, z tohoto těžkého období vyjdeme posíleni a na příští případné krizové situace dobře připraveni.

Další články k tématům - automatizace - COVID-19 - digitalizace - koronavir - pandemie

Článek GORDIC spol. s r. o. ze dne 15. dubna 2020 - středa

Další články od GORDIC spol. s r. o.