logo GTS Czech s.r.o.

Danny Bottoms: nový generální ředitel skupiny GTS CE

Danny Bottoms přebírá pozici po tříletém působení Adama Sawického, který byl zodpovědný za vedení skupiny GTS v kritické fázi jejího růstu. Danny Bottoms přichází do skupiny GTS ze společnosti Cavalier Telephone - operátora působícího na východě USA.

Skupina GTS, která pokrývá střední a východní Evropu, významně zvýšila během funkčního období Adama Sawického jako generálního ředitele svou působnost a to jak díky zlepšení efektivity jednotlivých obchodních jednotek, tak dobře plánovanými akvizicemi. V letech 2008 a 2009 proběhla restrukturalizace a reorganizace skupiny. V roce 2010 pak GTS úspěšně uskutečnila tři akvizice v regionu, což potvrdilo její vedoucí pozici. Rok 2011 začal další akvizicí a vytvořením nové nezávislé společnosti v rámci skupiny GTS, CE Colo. Ta je první firmou zaměřenou na datová centra pokrývající region střední a východní Evropy.

Přes vleklou ekonomickou krizi opouští Adam Sawicki firmu ve výborné finanční kondici. Pod jeho vedením zvýšila skupina GTS v každém roce jak svoje cash flow, tak ukazatel EBITDA.

"Adam Sawicki provedl reorganizaci skupiny GTS. Ta umožnila dosáhnout ziskovosti a úrovně peněžního toku, která zajistila skupině GTS místo mezi současnými vedoucími telekomunikačními hráči na trhu. Úspěšně vedl GTS v období recese a strategii přijatou před krizí, v roce 2007, přitom nejen úspěšně plnil, ale dokonce její očekávání překračoval. Díky tomu provozní zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) vzrostl během těchto tří let o téměř jednu třetinu," řekl Krzysztof Krawczyk, Managing Partner private equity fondu Innova Capital, který je spolumajitelem skupiny GTS.

Před působením ve skupině GTS byl Adam Sawicki zakladatelem a po řadu let generálním ředitelem polské pobočky společnosti TeliaSonera. Současně také zastával pozici výkonného ředitele společnosti TeliaSonera UK v Londýně a byl také členem správní rady TeliaSonera Wholesale (skupina TeliaSonera AB). Adam Sawicki je absolventem Fakulty ekonomie a obchodní administrativy na univerzitě ve Stockholmu a zúčastnil se řady odborných programů pro vedoucí pracovníky na Harvard Business School, Stanfordské univerzitě a obchodních školách IMD a INSEAD.

Pozici generálního ředitele převezme Danny Bottoms, který přichází do skupiny GTS ze společnosti Cavalier Telephone, operátora působícího na východě USA. Jako prezident a generální ředitel vedl společnost více než dva roky před její akvizicí společností PAETEC v roce 2010. Před vedením společnosti Cavalier Telephone zastával funkci provozního ředitele televizní společnosti Showtime Arabia, která z Dubaje pokrývá region Středního východu a severní Afriky.

Po více než pět let byl Danny Bottoms také prezidentem a generálním ředitelem společnosti OnFiber, a to před její akvizicí společností Qwest Communications. Danny Bottoms má více než dvacetileté zkušenosti z oblasti telekomunikací a médií, pracoval také v řadě manažerských pozic ve firmách MasTec, Qwest, a MCI. Je držitelem bakalářského titulu věd chemického inženýrství na University of Iowa v USA.

Článek GTS Czech s.r.o. ze dne 31. ledna 2011 - pondělí

Další články od GTS Czech s.r.o.