share itpoint.cz

HP nabízí firmám snazší přechod na cloud computing

HP představuje tři nové produkty, které pomohou firmám a poskytovatelům telekomunikačních služeb snadněji využít přínosy cloud computingu a lépe optimalizovat náklady.

Z průzkumu vypracovaného pro společnost HP vyplývá, že obchodní cykly budou i v příštích několika letech nepředvídatelné - o tom je přesvědčeno více než 90 % vrcholových manažerů. V důsledku toho 75 % dotazovaných IT manažerů uznává, že je třeba investovat do flexibilnější technologie, kterou bude možné rychle škálovat oběma směry a jež umožní ještě rychlejší komunikaci s technologickými partnery.(1)HP odpovídá na tuto potřebu novým souborem nabídek, které umožní firmám a poskytovatelům služeb překonat stávající komplikace a zkrátit dobu potřebnou ke generování zisků z cloud computingu.

Tyto nabídky obsahují následující klíčové výhody :

 • Kontrolu nákladů
  Zajištění optimálního dimenzování výpočetních prostředků cloudu na vykrytí fluktuace poptávky pomáhá optimalizovat a dosáhnout předvídatelnosti nákladů.

 • Elastičnost
  Schopnost rychle reagovat na měnící se obchodní potřeby pomocí hladkého a automatického rozdělování zdrojů cloudu a fyzických prostředků.

 • Zmírňování rizik
  Omezení chyb v důsledku manuálního zpracování, nedodržování předpisů a výpadků provozu prostřednictvím automatického přidělování služeb.

"Není pochyb o tom, že technologie cloudu boří zavedené modely. Slibuje podnikům všech velikostí rychlost a agilnost začínající firmy s prostředky a kapacitou velkého podniku," řekl Frank Gens, senior viceprezident a hlavní analytik společnosti IDC. "Avšak přijímání této technologie brzdí nejistota ohledně rizik a přínosů. Zákazníci chtějí záruku a bezpečnou cestu k implementaci cloudu, která vyřeší potenciální rizika z hlediska bezpečnosti, výkonu a dostupnosti a zároveň poskytne jasnou návratnost investice."

HP svými novými produkty :

 • pomůže firmám řídit a spravovat služby cloudu pomocí nástrojů HP Operations Orchestration a HP Cloud Assure pro dokonalejší řízení nákladů
 • umožní poskytovatelům nabízet služby cloudu postavené na řešení HP Communications as a Service.Řešení HP pro firmy

HP Operations Orchestration automatizuje přidělování služeb ve stávající infrastruktuře - ať už fyzické, virtuální nebo v cloudu. Firmy mohou pohotově zvýšit kapacitu díky integraci s průběžně hrazenou službou Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), což jim umožní rychle reagovat na měnící se tržní a obchodní podmínky.

HP Cloud Assure pro řízení nákladů poskytuje zákazníkům využívajícím služeb cloudu záruku optimálních nákladů na provoz cloudu a předvídatelnosti, což je třeba pro přesné rozpočtování. Toto řešení umožňuje zákazníkům využívajícím služeb cloudu podle aktuální potřeby dimenzovat různé výpočetní úlohy tak, aby všechny úrovně služeb byly poskytovány s optimálními a předvídatelnými náklady.

Řešení HP pro poskytovatele telekomunikačních služebHP Communications as a Service (CaaS) představuje cloud program, který umožňuje poskytovatelům služeb nabízet malým a středním firmám outsourcované služby, jejichž cena je stanovována podobně jako u běžných technických služeb. HP CaaS pomáhá poskytovatelům služeb zvyšovat tržby v segmentu podnikových zákazníků, jimž mohou levně a bez rizika nabízet služby cloudu.

HP CaaS zahrnuje agregační platformu, čtyři integrované komunikační služby HP a třetích stran, a navíc umožňuje flexibilně přidávat další služby poskytované podle potřeby. "Šéfové IT oddělení rozumí potenciálním praktickým přínosům cloud computingu, ale potýkají se s otázkou, jak se nejlépe vypořádat se souvisejícími riziky," řekl Thomas E. Hogan, výkonný viceprezident, Software and Solutions, HP. "Nové produkty pomáhají vyhodnotit a zmírnit tyto obavy, generovat větší praktickou hodnotu a účinně odstraňovat překážky spojené s náklady a výkonem."

Článek HEWLETT-PACKARD s.r.o. ze dne 18. prosince 2009 - pátek, čteno 2109x

Zbrusu nová vzdálená správa pro Linux
Další články HEWLETT-PACKARD s.r.o.

Pavel Klimuškin - nový obchodní ředitel ...