logo HSI, spol. s r.o.

ProGEO pro RWE

Zpracováváte výsledky geodetického měření a jste dodavatelé RWE? ProGEO umí podle datového modelu RWE naměřená data zpracovat, vytvořit kresbu, zkontrolovat ji a pořídit požadované výstupy.

Chcete, aby vámi předávaná data dokumentace skutečného provedení stavby odpovídala požadavkům RWE? Potřebujete tisknout a exportovat výstupy do požadovaných formátů dle metodiky RWE? Pak jistě využijete software pro sběr, zpracování a kontrolu prostorových dat ProGEO.

Hlavní předností ProGEO pro RWE jsou nejen kontrolní funkce konfigurované podle požadavků směrnice RWE, ale především definice grafických atributů. Doplnění této definice k funkcím základního modulu ProGEO (kresba, práce s body, tisky) modifikuje chování těchto funkcí podle požadavků směrnice RWE.

Součástí modulu je tak nabídka prvků pro kreslení v jednotlivých výkresech, předpis pro generování seznamu souřadnic, šablony tiskových výstupů, ikony pro připojování referenčních výkresů apod.

Modul RWE umožňuje kontrolu obecné topologie kresby, kontrolou shody kresby a seznamu souřadnic, kontrolu trasy a křížení s trasou, kontrolu topologie sítě - volné konce a umístění buněk.

ProGEO odpovídá vysokým nárokům uživatelů na software pro zpracování dat DSPS.

Další články k tématům - DSPS - měření - ProGEO - souřadnice - tisk - topologie

Článek HSI, spol. s r.o. ze dne 11. února 2016 - čtvrtek

Další články od HSI, spol. s r.o.