logo IBA CZ, s.r.o.

Výhody REST API rozhraní při sběru dat ve zdravotnictví

Důležitou součástí moderních řešení v rámci státní správy je zpracování a poskytování dat bez osobních údajů v reálném čase. V rámci dané legislativy umožňují všem subjektům hlásit např. pohyby léčiv nebo získávat informace o závadách léčivých přípravků.

Skutečným přínosem pro všechny zúčastněné strany je fakt, že se tak děje zcela automatizovaně prostřednictvím jednoduchých API rozhraní na bázi REST služeb, a je tedy možné velmi jednoduše integrovat tyto služby do libovolného řešení třetí strany.

V rámci těchto implementací je pozitivní skutečnost, že na straně státní správy probíhá implementace prostřednictvím moderních open source technologií, což vlastní řešení otevírá pro další zajímavá rozšíření.

Zajímavým se stává pohled na data jakožto celek. Takový pohled z principu neobsahuje žádný osobní údaj, jeho přítomnost je svým způsobem dokonce nežádoucí. Abychom mohli např. sledovat trendy ve spotřebě léčiv v rámci regionů, případně další trendy, které závisí na čase nebo místě, pak nepotřebujeme žádný osobní údaj.

Zároveň se jedná o informace, které je v principu možné dále poskytovat třetím stranám v rámci otevřených dat k dalšímu zpracování, nebo mohou sloužit pro rozhodování v rámci konkrétních byznys procesů všech zainteresovaných stran.

Nutnou podmínkou je, aby komunikační rozhraní bylo jednoduché na implementaci a data byla poskytována ve formě, která je jednak strojově zpracovatelná, ale v případě nutnosti i lidsky čitelná.

Ideální formou jistě není textový soubor aktualizovaný jednou měsíčně na stránkách konkrétní instituce, stejně jako složité rozhraní webových služeb poskytující velmi komplexní a sofistikovaná XML.

Naopak nově nastoupeným trendem je poskytování jednoduchých REST API rozhraní, která jsou průběžně doplňována o další poskytované služby a dynamicky škálována podle potřeby.

To je přesně způsob, jak všem zúčastněným stranám sdělit, že data se nesbírají kvůli sledování "velkého bratra", ale prostě proto, abychom ze zpracování celku mohli ve finále profitovat všichni.

Další články k tématům - REST API - automatizace - legislativa - open source - XML - zdravotnictví

Článek IBA CZ, s.r.o. ze dne 25. září 2017 - pondělí

Další články od IBA CZ, s.r.o.

Acronis True Image 2019