logo IBM Česká republika, spol. s r.o.

Virtuální asistent Andělín pomáhá pacientům po mrtvici s návratem do aktivního života

Asistent postavený na platformě IBM Cloud + IBM Watson umožňuje pacientům a jejich rodinám klást otázky o výzvách a situacích, kterým obvykle v této situaci čelí - poskytuje obecné informace týkající se rehabilitace po mozkové příhodě.

Virtuální asistent Andělín může pomoci snížit zmatenost a nesprávnou interpretaci informací široce sdílených na internetu tím, že zodpoví otázky a poskytne obecné informace týkající se rehabilitace po mrtvici. Asistent postavený na platformě IBM Cloud a založený na platformě IBM Watson umožňuje pacientům a jejich rodinám klást otázky o výzvách a situacích, kterým obvykle čelí po mrtvici.

Virtuálního asistenta vyvinula společnost IBM pro pomoc pacientům českého neurorehabilitačního centra ERGO Aktiv po mrtvici s návratem do aktivního života a práce.

"Důležitou úlohou je poskytovat spolehlivý zdroj informací. Virtuální asistent uživatele vede dotazováním na konkrétní otázky potřebné k poskytnutí odpovědi nebo pomoci. Poskytuje také odkazy na další spolehlivé zdroje informací, např. na webu ERGO Aktiv a dalších online zdrojích. Pacienti potřebují při rehabilitaci osobní přístup a také interaktivního partnera, který je schopen jim pomoci a poradit. Virtuální asistent Andělín vyvinutý IBM Watson Lab v Praze je vyškolen k reagování na emocionální otázky a k pomáhání uživatelům vyhledávat užitečné informace proaktivním kladením otázek a navrhováním alternativ. Je vyškolen k tomu, aby reagoval na konkrétní situace a může navrhnout pacientům, co mají dále v procesu terapie dělat," říká Jan Konig, ředitel ERGO Aktiv.

Velmi důležitá je forma interakce s uživatelem. Zatímco někteří uživatelé jsou spokojeni s procházením webových stránek, jiní preferují konverzaci, a právě to poskytuje virtuální asistent. Uživatelé také mohou požádat o zkontaktování lidským poradcem, a pokud to udělají během rozhovoru s virtuálním asistentem, důležité parametry jsou předány poradci, aby mu pomohly lépe se zaměřit na odpovědi.

V IBM Watson Research bylo pro přiblížení chatbotu klientům open source rozšíření standardního produktu IBM. Watson Assistant Workbench tak poskytuje klientům, kteří nejsou profesionály v oblasti ICT, možnost vytvořit obsah pro chatbota v jednoduchých tabulkách.

ERGO Aktiv je přední česká nezisková organizace, která pomohla tisícům pacientů po mrtvici při jejich terapii. Nový virtuální asistent je k dispozici na webu ERGO Aktiv a přináší novou formu pomoci 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Chatbot byl vytvořen s finanční podporou Operačního programu EU: Prague - Growth Pole of the Czech Republic, project title Different life with stroke.

O IBM Watson

Světový lídr v oblasti umělé inteligence (AI) pro podnikání nasadil řešení na platformě Watson v tisících případů s klienty ve 20 odvětvích a 80 zemích. IBM Research je navíc světovým lídrem ve vědě o AI.

V roce 2018 si IBM zaregistrovalo více než 1600 patentů souvisejících s AI, a IBM nedávno odhalilo svůj přelomový Project Debater vytvořený vědci IBM Research.

Článek IBM Česká republika, spol. s r.o. ze dne 4. června 2019 - úterý

Další články od IBM Česká republika, spol. s r.o.