logo ICT UNIE o.s.

Digitální Česko 2.0 podpoří hospodářský růst ČR

Schválení strategie Digitální Česko verze 2.0 a následné úspěšné naplňování jejích cílů podle ICT Unie přispěje ke vzniku nových podnikatelských příležitostí, zvýšené potřebě pracovních míst a celkovému růstu ekonomiky ČR.

Návrh dokumentu Digitální Česko 2.0 - aktualizace státní politiky v elektronických komunikacích, byl v loňském roce vypracován na ministerstvu průmyslu a obchodu v sekci digitální ekonomiky. V rámci meziresortního připomínkového řízení k němu ICT Unie vznesla řadu připomínek, z nichž většina byla ministerstvem akceptována. Dokument vláda projednává 20.3. 2013.

Materiál "Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice", navrhuje realizaci dohromady 17 strategických opatření. Ta mají usnadnit mj. budování infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu, ať už se jedná o mobilní sítě nové generace či pevné optické sítě, a celkově posílit roli internetu jako klíčového pilíře digitální ekonomiky.

Konkrétně výstavba vysokorychlostních přístupových sítí přinese mnoho obchodních příležitostí pro firmy, podnikatele i drobné živnostníky v celé zemi. Totéž platí pro následné využívání rychlého internetu, konečně dostupného převážné části české populace, a pozitivních dopadů spojených s jeho rozšířením.

Půjde tedy jak o pokrytí dosud "bílých míst" bez kvalitního či dokonce jakéhokoli přístupu k internetu dostatečně kapacitním připojením (infrastrukturní vrstva), tak i možnost vytvoření a poskytování nových digitálních služeb komerčními subjekty nebo organizacemi veřejné správy (aplikační vrstva).

A v konečném důsledku také využití synergických efektů spočívajících např. ve "zkrácení vzdálenosti" od podnikatele ke spotřebiteli a rychlejšímu uvádění produktů na trh či participace na virtuálním tržišti bez hranic, s prakticky neomezenými možnostmi nabídky produktů, služeb i pracovních míst (multiplikační vrstva).

"Obrovský potenciál internetové ekonomiky je u nás stále nedoceněn", upozorňuje prezident ICT Unie Svatoslav Novák, "ale právě Digitální Česko 2.0 by mělo napomoci k obratu. Samozřejmě podstatné je nejen přijetí tohoto strategického dokumentu vládou, ale posléze i důsledná realizace jednotlivých opatření všemi odpovědnými resorty. Tak se bohužel v řadě případů dosud nedělo a různé přijaté strategie často zůstávaly jen na papíře."

Další články k tématům - ICT - infrastruktura - internet - vláda - Svatoslav Novák

Článek ICT UNIE o.s. ze dne 20. března 2013 - středa

Další články od ICT UNIE o.s.