logo ICT UNIE o.s.

Rozvoj eGovernmentu v ČR brzdí časté střídání úředníků odpovědných za ICT

Podle ICT Unie je nezbytným úkolem příštích vlád pokračovat v aktivitách směřujících ke zlepšení výkonnosti veřejné správy a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky.

Jako klíčové lze pro blízkou budoucnost považovat naplnění nedávno přijaté strategie Digitální Česko 2.0 a realizaci projektů eGovernmentu, jehož důležitým milníkem (nikoli však konečným) bylo v loňském roce úspěšné spuštění základních registrů.

"Ať už jde o dokument Digitální Česko 2.0, budování uceleného systému eGovernmentu či obecně efektivitu veřejné správy a konkurenceschopnost ČR, jsou to oblasti, které by neměly být předmětem politického boje," podotýká prezident ICT Unie Svatoslav Novák.

"Naše sdružení uspořádalo odborné akce, jichž se zúčastnili zástupci současné vládní koalice i představitelé opozice – uveďme alespoň dubnový ICT Summit konaný v rámci konference Internet ve státní správě a samosprávě 2013 v Hradci Králové - a mezi aktéry panovala v podstatných záležitostech shoda."

ICT Unie opakovaně upozorňuje např. na příliš časté střídání úředníků odpovědných za oblast ICT - ministrů, náměstků, ředitelů odborů apod. Nezřídka tak dochází k narušení znalostní a odborné kontinuity, upuštění od realizace některých i klíčových projektů nebo jejich řešení bez vazby na cíle a architekturu eGovernmentu v ČR.

Zároveň ICT Unie vyvíjí dlouhodobé a koncepční aktivity v uvedených oblastech. V nedávné době mj. založila pracovní skupiny zaměřené na pravidla a principy budování informačních systémů státu v programovém období 2014+, dále na zadávání veřejných zakázek či problematiku budování přístupových sítí nových generací.

Právě usnadnění - především zlevnění - výstavby těchto sítí může významně pomoci rozšíření vysokorychlostního internetu, rozvoji internetové ekonomiky a tím i naplnění cílů strategie Digitální Česko 2.0.

"Každá moderní a demokratická vláda by měla považovat růst efektivity veřejné správy a s tím související zvyšování konkurenceschopnosti země za svou prioritu. V současné situaci České republiky - vzhledem ke stagnující ekonomice i dalším závažným problémům - je to obzvlášť naléhavé. Podstatné bude navázat na vše pozitivní, co se v posledních měsících nastartovalo, dále to rozvinout a uvést do praxe," doplňuje Svatoslav Novák.

Další články k tématům - eGovernment - ICT - internet - registr - vláda - Svatoslav Novák

Článek ICT UNIE o.s. ze dne 21. června 2013 - pátek

Další články od ICT UNIE o.s.