logo ICT UNIE o.s.

eHealth se v Česku prosazuje

Podle ICT Unie se elektronické zdravotnictví (eHealth) v Česku prosazuje, i když se tomu některé zájmové skupiny snaží bránit. V této oblasti byla realizována již řada úspěšných projektů, pro další rozvoj je vhodné využít systémy veřejné správy.

ICT Unie doporučuje, aby se při rozvoji elektronického zdravotnictví v České republice v maximální možné míře využilo již existujících systémů eGovernmentu - zejména základních registrů veřejné správy, datových schránek a řešení Czech POINT - a současně zkušeností s návrhem a implementací těchto systémů.

Rozvoj eHealth ve veřejném sektoru by měl probíhat v souladu s celkovou koncepcí eGovernmentu v ČR, jeho "architektonickým" plánem a měl by mít ve svém čele respektovanou osobnost, která bude důstojným partnerem vlády, Ministerstva zdravotnictví a dalších zainteresovaných institucí i zájmových skupin.

Zároveň ICT Unie navrhuje novelizovat vyhlášku o zdravotnické dokumentaci, aby bylo zrovnoprávněno elektronické vedení dokumentace pacienta s papírovou verzí. Zdravotnickým zařízením (zejména těm menším) se tak podstatně zjednoduší možnost digitalizovat své agendy a pacientům se otevře možnost mít své zdravotní záznamy k dispozici vždy, když je budou potřebovat jako podklad k poskytnutí lékařské péče.

"Značná část eHealth je na různých úrovních českého zdravotnictví již hotová a běžně používaná. Je třeba ujít zbývající úsek cesty, což bude mít veskrze pozitivní význam nejen pro pacienty, ale i pro lékaře, zdravotní pojišťovny, lékárníky a další poskytovatele a zprostředkovatele zdravotní péče", říká prezident ICT Unie Svatoslav Novák.

V řadě léčebných zařízení jsou dnes již veškerá data o pacientech digitalizována, leckteré nemocnice směřují k bezpapírovému provozu či se v nich realizují nejrůznější pilotní projekty eHealth. Na úrovni krajů lze jako příklad uvést projekt eMeDocS - integrovaný záchranný systém kraje Vysočina, kde jsou mj. sdílena emergentní data o pacientovi, k němuž je vyslána záchranka.

Jako úspěšné projekty s celorepublikovou působností je možné jmenovat systém sdílení obrazové zdravotnické dokumentace ePACS nebo zdravotnické registry, kde jsou dobrým příkladem transplantační, tkáňový či onkologický registr. Vedle těchto systémů již téměř všechny zdravotní pojišťovny (tedy nejen VZP) nabízejí svým klientům/pojištěncům možnost pořizovat si a ukládat v jejich systému vlastní kopii zdravotní dokumentace v digitální podobě (dosud na dobrovolné bázi).

O přínosech eHealth pro celkové fungování systému zdravotnictví - jeho větší transparentnost, efektivitu vynakládání finančních prostředků, ale také zlepšení péče o pacienty - hovoří řada mezinárodních analýz a statistik i praktické zkušenosti z vyspělých zemí.

Článek ICT UNIE o.s. ze dne 4. května 2012 - pátek

Další články od ICT UNIE o.s.

Snahy o regulaci internetu rozdělují světové mocnosti

Regulace internetu na programu konference WCIT-12

Elektronická fakturace bez elektronických značek přináší možná rizika

VERA je novým členem ICT Unie

Znalecký ústav APOGEO Esteem je novým členem ICT Unie

ICT Unie a ČNFeH kritizují podobu zadání tendru na elektronizaci zdravotnictví v ČR

Diplomová práce roku 2012: soutěž zná své vítěze

Superurednik.cz: kampaň ICT Unie chce zvrátit negativní trendy ve využívání ICT v Česku

Provoz systému základních registrů veřejné správy není dosud smluvně zajištěn

Diplomová práce roku 2012: v soutěži se utká o vítězství téměř sto studentů

10 důvodů pro vypnutí ICT v ČR

Nepovedené ICT projekty ve veřejné správě

Stavíme informační systém

ARTIN a INVEA-TECH se staly členy ICT Unie

Seznam.cz členem do ICT Unie

Diplomová práce roku 2012: soutěž na podporu spolupráce mezi vysokoškolským prostředím a komerční sférou

CompuGroup Medical členem ICT Unie

CoolPeople a DAIN: noví členové ICT Unie

eHealth se v Česku prosazuje

CoolPeople a DAIN: noví členové ICT Unie

Elektronická fakturace v EU: ICT Unie se zapojuje do činnosti Evropského fóra pro e-fakturaci

Sdílené ICT služby přinesou vyšší efektivitu i úspory ve veřejné správě

NPR ČR 2012: Národní program reforem opomíjí důležitost oblastí ICT

Vítězné projekty soutěže IT Projekt roku 2011

ICT Unie vyzývá vládu k odborné diskusi o dohodě ACTA

HP je novým členem ICT Unie

SAP je novým členem ICT Unie

ICT Unie a Úřad průmyslového vlastnictví uzavřely memorandum o spolupráci

Vyzkoušejte si M-Files na 30 dní zdarma