logo ICT UNIE o.s.

ICT UNIE a ČBA uzavřely memorandum o spolupráci

Podpisem memoranda o vzájemné spolupráci, které se uskutečnilo na konferenci ISSS 2014 v Hradci Králové, chtějí obě sdružení přispět k účinnějšímu uplatňování moderních informačních a komunikačních technologií ve veřejném i privátním sektoru a k dalšímu rozvoji eGovernmentu.

Mezi klíčové priority spolupráce řadí ICT UNIE a ČBA rozvoj pokročilých technologií i nástrojů a vytváření motivačních mechanismů, které pomohou ke stále širšímu využívání bezhotovostních plateb v ekonomice, a také podporu eGovernmentu a moderních forem elektronické komunikace mezi občany, veřejným sektorem a privátní sférou s cílem zvýšení efektivnosti a uživatelského komfortu této komunikace.

Důležitým tématem pro nejbližší období bude využití systémů eGovernmentu pro bankovní sféru umožňující vzdálenou identifikaci klienta, zejména přístup k základním registrům. Neméně podstatné je vytvoření standardů pro transfery dat, elektronickou fakturaci, online sdílení vybraných informací z veřejných databází a agend (rejstříky, matriky, zdravotní pojišťovny, sociální pojištění, finanční úřady apod.).

"Spolupráce obou silných sdružení, jimiž ICT UNIE a ČBA nepochybně jsou, úspěšně probíhá již několik měsíců. Věřím, že její další rozšíření a spojení kompetencí našich odborníků pomůže k prosazení řady dalších pozitivních kroků. Ty budou přínosem pro občany, podnikatelskou sféru i celkovou konkurenceschopnost Česka," prohlásil Svatoslav Novák, prezident ICT UNIE.

"Banky jsou tradičně na špici technologického rozvoje a mají dlouhodobý zájem na podpoře bezhotovostní ekonomiky a na zavádění nových informačních technologií v celé ekonomice včetně eGovernmentu. ICT UNIE je pro tuto strategii přirozeným partnerem a podpis memoranda je stvrzením skutečnosti, že z naší spolupráce bude profitovat celá ekonomika," doplnil Pavel Štěpánek, výkonný ředitel ČBA.

ČBA a ICT UNIE společně vytvořily standard elektronické fakturace B2C-ISDOC, který usnadňuje a sjednocuje postupy při zasílání elektronických faktur klientům přímo do elektronického bankovnictví. Ti údaje na faktuře zkontrolují a mohou ihned odeslat online platební příkaz k jejímu proplacení. Hlavním přínosem je v tomto případě zjednodušení fakturace a pomoc klientům eliminovat chyby při zadávání plateb.

Obě organizace také spolu s dalšími signatáři podpořily Výzvu představitelů ICT průmyslu, asociací a sdružení k podpoře konkurenceschopnosti ČR, adresovanou nové české vládě. Na základě této výzvy koaliční kabinet doplnil oblast ICT a podporu internetové ekonomiky ve svém programovém prohlášení mezi priority rozvoje ČR.

Článek ICT UNIE o.s. ze dne 11. dubna 2014 - pátek

Další články od ICT UNIE o.s.

Zákon o právu občanů na digitální služby má podporu napříč stranami

Iniciativa 202020 představila poslancům návrh zákona o právu na digitální služby

Zdeněk Zajíček - nový prezident ICT UNIE

CNS a O2 IT Services vstupují do ICT UNIE

O rozvoji vysokorychlostních sítí elektronických komunikací se opět jedná

Kompetence HUAWEI v oblasti broadbandu posilují ICT UNII

ICT UNIE odmítá zásahy do volné soutěže v oblasti elektronických komunikací

Zástupci ICT průmyslu žádají premiéra o pomoc při řešení kompetenčního sporu mezi MV a MF

Vnitro oddaluje možnost čerpání evropských dotací z OPPIK

Dell vstupuje do ICT UNIE

Demagogie MV ve hře o 14 miliard Kč z dotací EU na broadband v Čechách

Vznik Národní agentury pro ICT ČR naruší konkurenční prostředí

KABELOVNA Děčín Podmokly a DataSpring - noví členové ICT UNIE

SYSCOM SOFTWARE a IDC CEMA rozšiřují základnu ICT UNIE

Rozvoj eGovernmentu v Česku ve spolupráci ICT UNIE a Ministerstva vnitra

ICT UNIE vítá vznik Rady vlády pro informační společnost

NEWPS.CZ je členem ICT UNIE

Expertní tým pro rozvoj přístupových sítí vysokorychlostního internetu v ČR

Výzva ICT průmyslu vládě ČR k realizaci programových priorit

ICT UNIE podporuje elektronické hlasování pro volby v České republice

50000 Kč pro vítěze soutěže ICT Diplomová práce roku 2014

eGovernment v Česku je špatně řízen - ICT Unie formuluje návrhy řešení na zlepšení

E LINKX je členem ICT UNIE

Diplomová práce roku 2014 ve znamení aktuálních technologických trendů

Nová verze formátu elektronické fakturace ISDOC

ICT UNIE a ČBA uzavřely memorandum o spolupráci

Představitelé ICT průmyslu plánují intenzivnější vzájemnou spolupráci

Internetová ekonomika mezi vládními prioritami

Návrhy ICT UNIE k řešení problémů výstavby vysokorychlostních sítí

Soutěž IT projekt roku 2013 zná vítěze

Výzva představitelů ICT průmyslu k podpoře konkurenceschopnosti ČR

OKD zavádí příjem elektronických faktur ve formátu ISDOC