logo ICT UNIE o.s.

ICT UNIE odmítá zásahy do volné soutěže v oblasti elektronických komunikací

ICT UNIE nezpochybňuje roli státu, rozhodně ale odmítá regulaci a kontrolu svěřenou MV, která by nepřiměřeným a neodůvodněným způsobem zasahovala do volné soutěže a křivila podmínky fungující zdravé tržní ekonomiky v oblasti elektronických komunikací.

Ve středu 21.10. 2015 se uskutečnilo pracovní setkání představitelů ICT UNIE a zástupců Ministerstva vnitra ČR (MV). Cílem schůzky mělo být vyjasnění pozic obou stran a návrat ke konstruktivnímu dialogu.

Klíčovým tématem pro tento dialog je stávající návrh na založení nového státního podniku s názvem Národní agentura pro komunikace a informační technologie. K tomuto záměru se vztahují nevyřešené otázky ve dvou základních oblastech, k nimž je nutné podrobně specifikovat záměr, definovat budoucí rozsah činnosti podniku a pokusit se v co nejkratší době najít možnou shodu u existujících, zásadně rozdílných stanovisek.

První oblastí je záměr zajistit poskytování široké škály IT služeb v rámci resortu MV formou "in-housingu". Jan Přerovský, ředitel o. z. Česká pošta, prezentoval záměr založit nový státní podnik.

ICT UNIE, která tento záměr v dané podobě odmítá, předložila jako alternativní možnost řešení vlastní poziční dokument, který definuje poslání Národní agentury. Přítomní zástupci se shodli, že tento dokument je pro ně přijatelný a může být využit jako podklad pro pokračující diskuzi v akční pracovní skupině složené ze zástupců Řídícího výboru pro informační společnost (ICT UNIE) a zástupců MV.

ICT UNIE bere na vědomí závazek MV, že po odsouhlasení návrhu zakládacích listin a přepracovaného, vládě ČR určeného materiálu o založení státního podniku bude tento dokument nejprve konzultován se zástupci ICT UNIE, a to ještě před zahájením meziresortního připomínkového řízení.

Druhou oblastí byla problematika infrastruktury sítí elektronických komunikací. ICT UNIE nezpochybňuje kompetenci MV pro neveřejné sítě elektronických komunikací v gesci MV. Současně však trvá na svém stanovisku, že strategie a rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací jsou v gesci MPO a související regulace a mapování v kompetenci nezávislého regulačního úřadu - ČTÚ.

Prezident ICT UNIE Svatoslav Novák seznámil účastníky jednání se stanovisky široké odborné veřejnosti ve věci mapování, usnadnění výstavby a použití dotačních zdrojů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Znovu zopakoval zásadní nesouhlas s vytvořením jakékoliv koordinační funkce v oblasti výstavby veřejných sítí nové generace v gesci MV, ať už by se mělo jednat o Národní agenturu nebo o přímou kompetenci MV.

Zástupci MV v reakci na to vyjádřili svůj názor, že jim v podstatě nejde o veřejné sítě a dotace na pokrytí tzv. bílých míst. To však nekoresponduje s obsahem vydané tiskové zprávy MV ze dne 22.10. 2015, kterou se MV opětovně snaží vytvořit dojem potřeby vzniku Národního koordinátora veřejných i neveřejných sítí nové generace v gesci resortu MV.

Článek ICT UNIE o.s. ze dne 26. října 2015 - pondělí

Další články od ICT UNIE o.s.

Zákon o právu občanů na digitální služby má podporu napříč stranami

Iniciativa 202020 představila poslancům návrh zákona o právu na digitální služby

Zdeněk Zajíček - nový prezident ICT UNIE

CNS a O2 IT Services vstupují do ICT UNIE

O rozvoji vysokorychlostních sítí elektronických komunikací se opět jedná

Kompetence HUAWEI v oblasti broadbandu posilují ICT UNII

ICT UNIE odmítá zásahy do volné soutěže v oblasti elektronických komunikací

Zástupci ICT průmyslu žádají premiéra o pomoc při řešení kompetenčního sporu mezi MV a MF

Vnitro oddaluje možnost čerpání evropských dotací z OPPIK

Dell vstupuje do ICT UNIE

Demagogie MV ve hře o 14 miliard Kč z dotací EU na broadband v Čechách

Vznik Národní agentury pro ICT ČR naruší konkurenční prostředí

KABELOVNA Děčín Podmokly a DataSpring - noví členové ICT UNIE

SYSCOM SOFTWARE a IDC CEMA rozšiřují základnu ICT UNIE

Rozvoj eGovernmentu v Česku ve spolupráci ICT UNIE a Ministerstva vnitra

ICT UNIE vítá vznik Rady vlády pro informační společnost

NEWPS.CZ je členem ICT UNIE

Expertní tým pro rozvoj přístupových sítí vysokorychlostního internetu v ČR

Výzva ICT průmyslu vládě ČR k realizaci programových priorit

ICT UNIE podporuje elektronické hlasování pro volby v České republice

50000 Kč pro vítěze soutěže ICT Diplomová práce roku 2014

eGovernment v Česku je špatně řízen - ICT Unie formuluje návrhy řešení na zlepšení

E LINKX je členem ICT UNIE

Diplomová práce roku 2014 ve znamení aktuálních technologických trendů

Nová verze formátu elektronické fakturace ISDOC

ICT UNIE a ČBA uzavřely memorandum o spolupráci

Představitelé ICT průmyslu plánují intenzivnější vzájemnou spolupráci

Internetová ekonomika mezi vládními prioritami

Návrhy ICT UNIE k řešení problémů výstavby vysokorychlostních sítí

Soutěž IT projekt roku 2013 zná vítěze

Výzva představitelů ICT průmyslu k podpoře konkurenceschopnosti ČR

OKD zavádí příjem elektronických faktur ve formátu ISDOC