logo ICT UNIE o.s.

Legislativní změny pro veřejné soutěže ušetří státu miliardy korun

Jen celkový objem veřejných zakázek jen v oblasti ICT dosahuje zhruba 100 miliard korun ročně. ICT Unie navrhuje pro sféru veřejných soutěží řadu opatření legislativního i praktického charakteru, které zefektivní fungování celého systému a optimalizují tyto výdaje z veřejných rozpočtů.

"Masivní a zároveň promyšlené nasazení informačních a komunikačních technologií představuje jedinou cestu, jak může ČR a její ekonomika obstát v globální konkurenci. Podobně i efektivní fungování veřejné správy je bez ICT nemyslitelné. Současný systém zadávání i realizace veřejných zakázek však vede v některých případech k takové volbě dodavatele, jež není optimální jak z hlediska celkových nákladů státu, tak z hlediska adekvátnosti dodaného řešení a služeb," uvedl Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

Hlavní opatření, která ICT Unie v souvislosti s veřejnými zakázkami v oblasti ICT navrhuje :

 1. Zjednodušit formální náležitosti vyžadované u nabídek
  V současnosti je uchazeč obvykle odmítnut kvůli sebemenší formální chybě v nabídce. ICT Unie navrhuje posílit možnost, aby drobné formální nedostatky neznamenaly automatickou diskvalifikaci uchazeče – buď tím, že formality ve stanovené lhůtě opraví, nebo snížením bodového hodnocení uchazeče při ponechání v soutěži.

 2. Intenzivněji využívat soutěž o návrh
  Detailní technické zadání zakázky ve veřejné správě často vede k neoptimálním výsledkům. ICT Unie navrhuje posílit možnost využívat soutěž o návrh (podobně jako v architektuře), tedy vypsat zakázku tak, že zadání splňuje zákonné požadavky, aniž by bylo příliš detailní.

 3. Zvýšit kauci požadovanou pří podání návrhu na přezkoumání výběrového řízení
  Velká část těchto návrhů je čistě účelová, má za cíl zdržet realizaci zakázky, vyvolat senzaci apod. ICT Unie navrhuje kauci zvýšit tak, aby „spekulanty“ od podobných účelových podání odradila.

 4. Posílit odborné kompetence ústředních orgánů státní správy a ÚOHS
  Odborníci ve veřejné správě nemají vždy dostatek volné kapacity a odborných kompetencí řešit problémové situace, jež mohou u technologických zakázek nastat. ICT Unie navrhuje věnovat větší pozornost personální politice a otevřít možnost intenzivnějšího využití nezávislých expertů, stanovit systém certifikací apod.

 5. Vytvořit mechanismus pro úpravu zadání v průběhu realizace zakázky
  U rozsáhlých zakázek se v průběhu jejich realizace nezřídka objeví technické novinky, jež by mohly dodávku zkvalitnit a zlevnit, nelze je však použít, protože zadání se nesmí měnit. ICT Unie navrhuje vytvořit mechanismus, jenž by se dal v určitých odůvodněných případech použít k úpravě zadání během realizace zakázky.

Výše uvedené návrhy jsou součástí dokumentu "Co s veřejnými zakázkami v ICT", který je výsledkem dlouhodobé cílené spolupráce zástupců státní správy (např. členové expertní komise ministerstva pro místní rozvoj, která připravuje novelu zákona o veřejných zakázkách), představitelů ICT firem a odborné veřejnosti.

Dokument bude zaslán na Úřad vlády a na jednotlivá ministerstva jako podklad k meziresortnímu připomínkovému řízení týkajícímu se navrhované novely zákona. Materiál obdrží také členové Národní ekonomické rady vlády.

Další články k tématům - ICT - legislativa - tendr - ÚOHS - zakázky - Svatoslav Novák

Článek ICT UNIE o.s. ze dne 3. února 2011 - čtvrtek

Další články od ICT UNIE o.s.