logo ICT UNIE o.s.

Fungování státního ICT politici ve volební kampani ignorují nebo zjednodušeně využívají

Politici by se fungováním státního ICT měli koncepčně zabývat, a ne jej ignorovat nebo zjednodušeně využívat v předvolební kampani. Vytvoření transparentních pravidel fungování ICT ve státní správě vyžaduje odpovědný a koncepční přístup politické reprezentace i budoucí vlády.

Ve volebních programech většiny stran absentují témata ICT nebo digitální ekonomiky a jen zřídka lze zaznamenat z úst politiků v tomto směru kvalifikovaná vyjádření. Vytvoření transparentních pravidel fungování ICT ve státní správě, které je nezbytným předpokladem pro efektivitu veřejného sektoru v Česku, vyžaduje odpovědný a koncepční přístup politické reprezentace i budoucí vlády. Bohužel počínání řady kandidujících stran a jejich představitelů nejen v nynější předvolební kampani svědčí o nekompetentnosti v dané oblasti či snaze populisticky z ní vytěžit politický kapitál.

Firmy sdružené v ICT UNII již delší dobu požadují nastavení jasných pravidel a procesů pro efektivní koordinaci a řízení informačních a komunikačních technologií ve státní správě, mj. pro nákup ICT zboží a služeb. Touto oblastí se kvalifikovaně zabývala Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (RVKIS) a měla rozpracovány důležité strategické materiály. Její činnost však byla po pádu kabinetu vedeného Petrem Nečasem pozastavena.

"Je absurdní šmahem odsuzovat celý obor a dávat mu korupční nálepku, jak se tomu v poslední době nezřídka děje. Bylo realizováno více než 2500 funkčních IT projektů nejen v rámci eGovernmentu. Například Czech POINT, základní registry, elektronické spisové služby nebo katastr nemovitostí. Zároveň bylo ve veřejné správě uskutečněno několik nepovedených projektů bez patřičné přípravy a koordinace. Budou-li však novou vládou nastavena pravidla, po nichž voláme, tak nemůže k takovým ad-hoc projektům docházet. Pokračování elektronizace veřejné správy navíc zefektivní fungování celé země a zvýší její konkurenceschopnost," prohlásil prezident ICT UNIE Svatoslav Novák.

ICT UNIE vytvořila, mimo jiné ve spolupráci s výše zmíněnou RVKIS, různé strategické dokumenty týkající se uvedené oblasti. Jde např. o dokumenty Příprava programového období 2014+ v oblasti ICT pro veřejnou správu, Stavíme informační systém nebo Sdílení ICT služeb ve veřejné správě. Tyto návrhy ICT UNIE již bohužel nebyly dále rozpracovány a implementovány do pravidel státní správy.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák minulý týden kritizoval fungování státních institucí a vyzval k urychlení procesu elektronizace veřejné správy. Stát by se podle něj měl mnohem intenzivněji zabývat podporou rozvoje ICT.

Naproti tomu pondělní televizní debata lídrů volebních kandidátek v Praze, vysílaná na stanici ČT24, kde jedním z témat byl i eGovernment, ukázala neznalost problematiky u některých účastníků, případně "laciná" prohlášení na toto téma.

Další články k tématům - eGovernment - elektronizace - ICT - RVKIS - vláda - volby - Svatoslav Novák - Jaroslav Hanák

Článek ICT UNIE o.s. ze dne 18. října 2013 - pátek

Další články od ICT UNIE o.s.