logo ICT UNIE o.s.

Expertní tým pro rozvoj přístupových sítí vysokorychlostního internetu v ČR

ICT UNIE, Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí, Česká asociace elektronických komunikací a Česká asociace telekomunikací založily Sektorovou komisi pro rozvoj vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

Cílem její činnosti expertního týmu bude názorové sjednocení ICT průmyslu v problematice budování a provozování telekomunikačních sítí nové generace (NGA) v ČR. Součástí aktivit bude i příprava optimálního čerpání prostředků z evropských fondů, zejména ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, a také formulace návrhů na zjednodušení výstavby těchto sítí. Bez rozšíření vysokorychlostního internetu a jeho dostupnosti pro občany i podnikatelskou sféru je ohrožen další rozvoj digitální ekonomiky v Česku.

V programovém období 2014 až 2020 budou dotace na rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí poskytovány v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), prioritní osa 4.

Celková částka určená pro danou oblast má činit 14 miliard korun. Dosud však nejsou specifikovány podmínky čerpání finančních prostředků a právě v tomto směru bude nově založená Sektorová komise aktivně působit. Navrhne vhodné postupy při vyhlašování jednotlivých výzev v rámci OPPIK a způsoby hodnocení (porovnání) předložených projektů včetně schvalování dotací.

Podporované projekty mají být v souladu s Národním plánem rozvoje sítí nové generace, na jehož přípravě se komise mj. ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem hodlá také podílet.

Sektorová komise naváže na činnost již více než rok fungující pracovní skupiny ICT UNIE. Nadále bude usilovat i o celkové zjednodušení výstavby sítí, kterému dosud brání řada administrativních a legislativních překážek.

"K výraznému zlevnění a urychlení výstavby by pomohly např. změny již zastaralých technických i právních norem nebo přijetí standardů pro budování sdílené infrastruktury. Je dobrou zprávou, že se oborové asociace domluvily na koordinovaném postupu. Díky tomu se zintenzivní i spolupráce se státními institucemi, zejména MPO a ČTÚ, jejichž zástupci již projevili zájem o účast na jednáních nově zformované komise,“ vysvětluje prezident ICT UNIE Svatoslav Novák.

Do roku 2020 má mít přístup k internetu o rychlosti 100 Mb/s zajištěna minimálně polovina domácností a připojení o rychlosti 30 Mb/s bude dostupné všem obyvatelům. K dosažení tohoto cíle, který vyplývá ze strategie EU Digitální agenda pro Evropu, se Česká republika zavázala ve státní politice Digitální Česko 2.0.

Řada přijatých opatření je však v tuzemsku dosud plněna jen částečně, případně vůbec.

Další články k tématům - asociace - broadband - internet - legislativa - průmysl - strategie

Článek ICT UNIE o.s. ze dne 30. října 2014 - čtvrtek

Další články od ICT UNIE o.s.

Zákon o právu občanů na digitální služby má podporu napříč stranami

Iniciativa 202020 představila poslancům návrh zákona o právu na digitální služby

Zdeněk Zajíček - nový prezident ICT UNIE

CNS a O2 IT Services vstupují do ICT UNIE

O rozvoji vysokorychlostních sítí elektronických komunikací se opět jedná

Kompetence HUAWEI v oblasti broadbandu posilují ICT UNII

ICT UNIE odmítá zásahy do volné soutěže v oblasti elektronických komunikací

Zástupci ICT průmyslu žádají premiéra o pomoc při řešení kompetenčního sporu mezi MV a MF

Vnitro oddaluje možnost čerpání evropských dotací z OPPIK

Dell vstupuje do ICT UNIE

Demagogie MV ve hře o 14 miliard Kč z dotací EU na broadband v Čechách

Vznik Národní agentury pro ICT ČR naruší konkurenční prostředí

KABELOVNA Děčín Podmokly a DataSpring - noví členové ICT UNIE

SYSCOM SOFTWARE a IDC CEMA rozšiřují základnu ICT UNIE

Rozvoj eGovernmentu v Česku ve spolupráci ICT UNIE a Ministerstva vnitra

ICT UNIE vítá vznik Rady vlády pro informační společnost

NEWPS.CZ je členem ICT UNIE

Expertní tým pro rozvoj přístupových sítí vysokorychlostního internetu v ČR

Výzva ICT průmyslu vládě ČR k realizaci programových priorit

ICT UNIE podporuje elektronické hlasování pro volby v České republice

50000 Kč pro vítěze soutěže ICT Diplomová práce roku 2014

eGovernment v Česku je špatně řízen - ICT Unie formuluje návrhy řešení na zlepšení

E LINKX je členem ICT UNIE

Diplomová práce roku 2014 ve znamení aktuálních technologických trendů

Nová verze formátu elektronické fakturace ISDOC

ICT UNIE a ČBA uzavřely memorandum o spolupráci

Představitelé ICT průmyslu plánují intenzivnější vzájemnou spolupráci

Internetová ekonomika mezi vládními prioritami

Návrhy ICT UNIE k řešení problémů výstavby vysokorychlostních sítí

Soutěž IT projekt roku 2013 zná vítěze

Výzva představitelů ICT průmyslu k podpoře konkurenceschopnosti ČR

OKD zavádí příjem elektronických faktur ve formátu ISDOC