logo ICT UNIE o.s.

Svatoslav Novák zvolen prezidentem ICT Unie na další tříleté období

Svatoslav Novák vykonává funkci prezidenta již od ledna 2010, kdy ICT Unie vznikla sloučením APVTS (Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí) a SPIS (Sdružení pro informační společnost).

Prezidentem ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, se na další tříleté období stal Svatoslav Novák. Rozhodlo o tom na svém zasedání představenstvo ICT Unie.

"Za tři roky svého fungování se ICT Unie stala respektovaným profesním sdružením a partnerem klíčových institucí. Má neopominutelný vliv na vytváření legislativního i věcného prostředí ICT průmyslu. Připravuje poziční dokumenty, připomínkuje strategické materiály ministerstev a podílí se na různých legislativních návrzích. Angažuje se v mnoha segmentech digitální agendy týkajících se ať již veřejného či komerčního sektoru", prohlásil Svatoslav Novák.

"V nadcházejícím období se chceme soustředit mj. na další rozvoj efektivního fungování státní správy a samosprávy prostřednictvím eGovernmentu. Intenzivně usilujeme také o to, aby ve veřejné správě byly standardizovány závazné postupy pro budování a provoz informačních systémů, včetně zadávání veřejných zakázek. Důležitým projektem bude v letošním roce i případná státní podpora výstavby sítí vysokorychlostního internetu", přiblížil Svatoslav Novák priority pro nejbližší období.

Svatoslav Novák - prezident ICT Unie

V letech 1995 až 1999 působil Svatoslav Novák jako generální ředitel společnosti SPT Telecom a předseda správní rady firmy Eurotel. Více než deset let byl předsedou APVTS (Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí). Vystudoval elektrotechnickou fakultu VUT Brno, absolvoval krátkodobá studia v The William Davidson Institute / The University of Michigan Business School.

Svatoslav Novák (53) má dospělou dceru a syna. Ve volném čase se věnuje sjezdovému lyžování, tenisu a cyklistice. Mezi jeho zájmy patří i rychlé kabriolety, design a aktivní malování.

Další články k tématům - design - egovernment - ICT - legislativa - SPIS - Svatoslav Novák

Článek ICT UNIE o.s. ze dne 5. března 2013 - úterý

Další články od ICT UNIE o.s.