logo ICT UNIE o.s.

Návrhy ICT UNIE k řešení problémů výstavby vysokorychlostních sítí

Podle ICT UNIE - sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, brání efektivnímu budování vysokorychlostních přístupových sítí nové generace v ČR řada překážek. Výstavba sítí je tak velmi nákladná nebo trvá příliš dlouho.

ICT UNIE současně zformulovala návrhy, jak lze uvedenou problematiku účinným způsobem řešit. Patří sem např. změny v právních a technických normách, rozvoj výstavby společné infrastruktury (sdílených sítí) či nastavení vhodné dotační politiky. Dostatečné rozšíření rychlého internetu pro občany i podnikatelskou sféru je nezbytným předpokladem dalšího rozvoje digitální ekonomiky v Česku.

Problémy přetrvávají mj. v nejednotných pravidlech přípravných jednání pro stavby elektronické infrastruktury (územní řízení a vznik věcného břemene), nedostatečném územním plánování a dlouhých lhůtách projednání návrhů na vydání územního rozhodnutí a vypořádání nesouhlasných stanovisek nebo neúměrných finančních nárocích obcí za využívání veřejných prostranství. Neexistuje např. metodika výpočtu výše úhrady za omezení vlastnických práv. Celkově v této oblasti chybí jasná deklarace veřejného zájmu.

Důležitými kroky pro usnadnění výstavby sítí budou podle expertů ICT UNIE úpravy zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Vytvoření metodických pokynů pro stavební úřady pomůže specifikovat a zjednodušit postupy související se stavbami elektronických komunikací. Evidenci veškeré stávající infrastruktury, kterou lze pro telekomunikační sítě použít (např. kabelovody, kolektory, topné kanály apod.), je vhodné soustředit do tzv. registru pasivní infrastruktury.

Strategický dokument "Digitální Česko 2.0 - Cesta k digitální ekonomice", který vznikl na ministerstvu průmyslu a obchodu a v loňském roce jej schválila vláda ČR, si v souladu se záměry Evropské unie vytyčil cíl spočívající v masivnějším rozšíření vysokorychlostního internetu.

Konkrétně má být v České republice do roku 2020 zajištěn přístup k internetu o rychlosti 100 Mb/s pro alespoň polovinu domácností a připojení o rychlosti 30 Mb/s dostupné všem obyvatelům. Budování přístupových sítí nové generace - nezbytné pro splnění uvedeného cíle - je však v tuzemsku dosud velmi pomalé.

Proto ICT UNIE sestavila expertní skupinu, která se problematikou výstavby vysokorychlostních sítí koncepčně zabývá. Identifikaci hlavních překážek a návrhy jejich řešení přináší poziční dokument ICT UNIE "Digitální Česko 2.0: Výstavba vysokorychlostních přístupových sítí".

Další články k tématům - infrastruktura - internet - vláda

Článek ICT UNIE o.s. ze dne 7. března 2014 - pátek

Další články od ICT UNIE o.s.

Zákon o právu občanů na digitální služby má podporu napříč stranami

Iniciativa 202020 představila poslancům návrh zákona o právu na digitální služby

Zdeněk Zajíček - nový prezident ICT UNIE

CNS a O2 IT Services vstupují do ICT UNIE

O rozvoji vysokorychlostních sítí elektronických komunikací se opět jedná

Kompetence HUAWEI v oblasti broadbandu posilují ICT UNII

ICT UNIE odmítá zásahy do volné soutěže v oblasti elektronických komunikací

Zástupci ICT průmyslu žádají premiéra o pomoc při řešení kompetenčního sporu mezi MV a MF

Vnitro oddaluje možnost čerpání evropských dotací z OPPIK

Dell vstupuje do ICT UNIE

Demagogie MV ve hře o 14 miliard Kč z dotací EU na broadband v Čechách

Vznik Národní agentury pro ICT ČR naruší konkurenční prostředí

KABELOVNA Děčín Podmokly a DataSpring - noví členové ICT UNIE

SYSCOM SOFTWARE a IDC CEMA rozšiřují základnu ICT UNIE

Rozvoj eGovernmentu v Česku ve spolupráci ICT UNIE a Ministerstva vnitra

ICT UNIE vítá vznik Rady vlády pro informační společnost

NEWPS.CZ je členem ICT UNIE

Expertní tým pro rozvoj přístupových sítí vysokorychlostního internetu v ČR

Výzva ICT průmyslu vládě ČR k realizaci programových priorit

ICT UNIE podporuje elektronické hlasování pro volby v České republice

50000 Kč pro vítěze soutěže ICT Diplomová práce roku 2014

eGovernment v Česku je špatně řízen - ICT Unie formuluje návrhy řešení na zlepšení

E LINKX je členem ICT UNIE

Diplomová práce roku 2014 ve znamení aktuálních technologických trendů

Nová verze formátu elektronické fakturace ISDOC

ICT UNIE a ČBA uzavřely memorandum o spolupráci

Představitelé ICT průmyslu plánují intenzivnější vzájemnou spolupráci

Internetová ekonomika mezi vládními prioritami

Návrhy ICT UNIE k řešení problémů výstavby vysokorychlostních sítí

Soutěž IT projekt roku 2013 zná vítěze

Výzva představitelů ICT průmyslu k podpoře konkurenceschopnosti ČR

OKD zavádí příjem elektronických faktur ve formátu ISDOC