logo ICT UNIE o.s.

Internetová ekonomika mezi vládními prioritami

ICT UNIE vítá skutečnost, že vláda ve svém programovém prohlášení doplnila mezi priority rozvoje ČR efektivní ICT ve veřejné správě a podporu internetové ekonomiky včetně rozšíření vysokorychlostního internetu.

Představitelé ICT průmyslu vyzvali v únoru 2014 prostřednictvím oborových sdružení a asociací členy kabinetu premiéra Sobotky, celou politickou reprezentaci i výkonné státní úředníky k tomu, aby se ve své činnosti důsledně zaměřili na posílení konkurenceschopnosti ČR.

V tomto směru je nezbytná elektronizace veřejné správy, využití ICT k efektivnějšímu řízení a hospodaření státu a také další rozvoj internetové ekonomiky. Díky tomu může Česko zvrátit negativní trend, kdy se jeho konkurenceschopnost v mezinárodních srovnáních již několik let propadá, a nastoupit cestu k ekonomickému růstu a prosperitě.

"Jednoznačně kladně vnímáme fakt, že vláda reflektovala výzvu představitelů ICT průmyslu a danou oblast nakonec do programového prohlášení zahrnula jako jednu z priorit. Velmi pozitivní roli sehrál Svaz průmyslu a dopravy ČR - jeho vedení kromě toho, že se stalo jedním ze signatářů výzvy, připomínkovalo v rámci jednání tripartity původní návrh programového prohlášení a upozornilo na chybějící digitální agendu," vysvětluje Svatoslav Novák, prezident ICT UNIE.

"Věříme, že nový kabinet skutečně chápe význam ICT a internetové ekonomiky pro hospodářský růst Česka a bude se těmito tématy koncepčně zabývat. Oborová sdružení a asociace jsou připraveny odborně pomoci," doplňuje Svatoslav Novák.

Mezi klíčová témata patří např. rozvoj eGovernmentu s maximální orientací na občany a firmy podle jejich reálných potřeb, efektivita a standardizace při plánování a nasazení ICT systémů ve státní správě a samosprávě, příprava čerpání evropských fondů pro ICT ve veřejné správě v programovém období 2014 až 2020 nebo rozvoj telekomunikační infrastruktury zajišťující vysokorychlostní připojení k internetu (mj. realizace již přijaté státní strategie Digitální Česko 2.0).

Důležité je rovněž koncepční využití ICT při zvyšování kvality a efektivity poskytované zdravotnické péče (eHealth) či zpřístupnění existujících dat a informací v systémech veřejné správy i pro soukromou sféru (open data).

ICT UNIE upozorňuje, že kabinet by měl stanovit jasné a měřitelné cíle, jichž chce během svého vládnutí dosáhnout. Například ten, aby se ČR zařadila mezi dvacet nejvíce konkurenceschopných ekonomik světa. V aktuálním hodnocení Světového ekonomického fóra (WEF) zaujímá Česko až 46. příčku.

Článek ICT UNIE o.s. ze dne 10. března 2014 - pondělí

Další články od ICT UNIE o.s.

Zákon o právu občanů na digitální služby má podporu napříč stranami

Iniciativa 202020 představila poslancům návrh zákona o právu na digitální služby

Zdeněk Zajíček - nový prezident ICT UNIE

CNS a O2 IT Services vstupují do ICT UNIE

O rozvoji vysokorychlostních sítí elektronických komunikací se opět jedná

Kompetence HUAWEI v oblasti broadbandu posilují ICT UNII

ICT UNIE odmítá zásahy do volné soutěže v oblasti elektronických komunikací

Zástupci ICT průmyslu žádají premiéra o pomoc při řešení kompetenčního sporu mezi MV a MF

Vnitro oddaluje možnost čerpání evropských dotací z OPPIK

Dell vstupuje do ICT UNIE

Demagogie MV ve hře o 14 miliard Kč z dotací EU na broadband v Čechách

Vznik Národní agentury pro ICT ČR naruší konkurenční prostředí

KABELOVNA Děčín Podmokly a DataSpring - noví členové ICT UNIE

SYSCOM SOFTWARE a IDC CEMA rozšiřují základnu ICT UNIE

Rozvoj eGovernmentu v Česku ve spolupráci ICT UNIE a Ministerstva vnitra

ICT UNIE vítá vznik Rady vlády pro informační společnost

NEWPS.CZ je členem ICT UNIE

Expertní tým pro rozvoj přístupových sítí vysokorychlostního internetu v ČR

Výzva ICT průmyslu vládě ČR k realizaci programových priorit

ICT UNIE podporuje elektronické hlasování pro volby v České republice

50000 Kč pro vítěze soutěže ICT Diplomová práce roku 2014

eGovernment v Česku je špatně řízen - ICT Unie formuluje návrhy řešení na zlepšení

E LINKX je členem ICT UNIE

Diplomová práce roku 2014 ve znamení aktuálních technologických trendů

Nová verze formátu elektronické fakturace ISDOC

ICT UNIE a ČBA uzavřely memorandum o spolupráci

Představitelé ICT průmyslu plánují intenzivnější vzájemnou spolupráci

Internetová ekonomika mezi vládními prioritami

Návrhy ICT UNIE k řešení problémů výstavby vysokorychlostních sítí

Soutěž IT projekt roku 2013 zná vítěze

Výzva představitelů ICT průmyslu k podpoře konkurenceschopnosti ČR

OKD zavádí příjem elektronických faktur ve formátu ISDOC