logo ICT UNIE o.s.

Výzva ICT průmyslu vládě ČR k realizaci programových priorit

Sdružení a asociace působící v oborech ICT vyzývají premiéra a členy vlády, aby koaliční kabinet začal konkrétně uskutečňovat priority, ke kterým se zavázal ve svém programovém prohlášení. Jde především o efektivní využití ICT ve veřejném sektoru a rozvoj internetové ekonomiky v České republice.

Vládní programové prohlášení uvádí mezi svými prioritami také např. elektronizaci faktur ve státní sféře a transparentní zveřejňování výdajů placených z peněz daňových poplatníků, včetně zakázek malého rozsahu, dále urychlení zavedení vysokorychlostního internetu nebo přijetí strategie pro zvýšení digitální gramotnosti a rozvoj elektronických dovedností občanů.

V letošním roce jde o již druhou výzvu ICT průmyslu adresovanou vládě. První z nich, tj. Výzva představitelů ICT průmyslu, asociací a sdružení k podpoře konkurenceschopnosti České republiky, byla zformulována v únoru 2014.

Na jejím základě koaliční kabinet ve svém programovém prohlášení doplnil mezi hlavní priority rozvoje ČR mj. právě efektivní využití informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě a podporu internetové ekonomiky.

Výzva ICT průmyslu k plnění programových priorit vlády České republiky

Vládní kabinet premiéra Bohuslava Sobotky zařadil ve svém programovém prohlášení mezi hlavní priority rozvoje České republiky efektivní využití informačních a komunikačních technologií (ICT) při řízení státu a podporu digitální ekonomiky. Stalo se tak v únoru letošního roku a důležitým impulsem bylo zveřejnění Výzvy představitelů ICT průmyslu, asociací a sdružení k podpoře konkurenceschopnosti České republiky. Vážíme si vstřícného přístupu vlády k naší iniciativě a pochopení skutečnosti, že nám jde o prospěch celé naší země a všech občanů.

Výzvou k naplnění programových priorit vlády České republiky chceme upozornit na následující body obsažené v přijatém vládním programu, ke kterým se kabinet zavázal.

Jedná se o doslovné citace některých priorit tak, jak jsou v programovém prohlášení vlády uvedeny:

Programové prohlášení je klíčový strategický vládní dokument, který je potřeba začít naplňovat. Vyzýváme proto vládu České republiky, aby své programové priority v oblasti ICT začala intenzivně uskutečňovat, aby pracovala na realizaci jednotlivých opatření a průběžně o nich informovala veřejnost.

V současné době považujeme za nutné zejména:

  1. Stanovení odpovědnosti - určit ministry a další vedoucí pracovníky státní správy přímo odpovědné za jednotlivé oblasti, kteří budou mít potřebné výkonné pravomoci pro realizaci všech závazků vyplývajících z programového prohlášení vlády v rámci jimi řízených resortů a úřadů.
  2. Specifikaci úkolů - definování jednotlivých klíčových úkolů a akčních plánů vyplývajících z vládních priorit a přijatých strategických plánů, včetně souvisejících legislativních opatření.
  3. Určení termínů - závazné termíny musí umožnit průběžnou veřejnou kontrolu plnění jednotlivých úkolů, opatření a stanovených cílů. Zavedení účinného systému kontroly je základním předpokladem toho, aby tyto konkrétní a měřitelné výstupy byly řádně a včas naplňovány.

Na plnění a kontrole výše uvedených priorit vlády jsme připraveni se aktivně podílet svými odbornými kompetencemi. Uvědomujeme si, že jen při patřičné pozornosti věnované efektivnímu rozvoji ICT a podpoře digitální ekonomiky lze v dnešním globalizovaném, dynamickém světě uspět.

Pokud nebudou výše uvedené priority urychleně naplňovány, tak České republice hrozí další snížení mezinárodní konkurenceschopnosti.

V Praze dne 28.9. 2014

Signatáři výzvy:

Další články k tématům - internet - vláda - vzdělávání - zdravotnictví - Bohuslav Sobotka

Článek ICT UNIE o.s. ze dne 29. října 2014 - středa

Další články od ICT UNIE o.s.

Zákon o právu občanů na digitální služby má podporu napříč stranami

Iniciativa 202020 představila poslancům návrh zákona o právu na digitální služby

Zdeněk Zajíček - nový prezident ICT UNIE

CNS a O2 IT Services vstupují do ICT UNIE

O rozvoji vysokorychlostních sítí elektronických komunikací se opět jedná

Kompetence HUAWEI v oblasti broadbandu posilují ICT UNII

ICT UNIE odmítá zásahy do volné soutěže v oblasti elektronických komunikací

Zástupci ICT průmyslu žádají premiéra o pomoc při řešení kompetenčního sporu mezi MV a MF

Vnitro oddaluje možnost čerpání evropských dotací z OPPIK

Dell vstupuje do ICT UNIE

Demagogie MV ve hře o 14 miliard Kč z dotací EU na broadband v Čechách

Vznik Národní agentury pro ICT ČR naruší konkurenční prostředí

KABELOVNA Děčín Podmokly a DataSpring - noví členové ICT UNIE

SYSCOM SOFTWARE a IDC CEMA rozšiřují základnu ICT UNIE

Rozvoj eGovernmentu v Česku ve spolupráci ICT UNIE a Ministerstva vnitra

ICT UNIE vítá vznik Rady vlády pro informační společnost

NEWPS.CZ je členem ICT UNIE

Expertní tým pro rozvoj přístupových sítí vysokorychlostního internetu v ČR

Výzva ICT průmyslu vládě ČR k realizaci programových priorit

ICT UNIE podporuje elektronické hlasování pro volby v České republice

50000 Kč pro vítěze soutěže ICT Diplomová práce roku 2014

eGovernment v Česku je špatně řízen - ICT Unie formuluje návrhy řešení na zlepšení

E LINKX je členem ICT UNIE

Diplomová práce roku 2014 ve znamení aktuálních technologických trendů

Nová verze formátu elektronické fakturace ISDOC

ICT UNIE a ČBA uzavřely memorandum o spolupráci

Představitelé ICT průmyslu plánují intenzivnější vzájemnou spolupráci

Internetová ekonomika mezi vládními prioritami

Návrhy ICT UNIE k řešení problémů výstavby vysokorychlostních sítí

Soutěž IT projekt roku 2013 zná vítěze

Výzva představitelů ICT průmyslu k podpoře konkurenceschopnosti ČR

OKD zavádí příjem elektronických faktur ve formátu ISDOC