logo ICT UNIE o.s.

Výzva představitelů ICT průmyslu k podpoře konkurenceschopnosti ČR

Představitelé ICT průmyslu vyzývají premiéra a členy vlády, aby koaliční kabinet zařadil oblast ICT mezi své programové priority. Signatáři upozorňují na potřebu efektivního využití ICT ve veřejné správě a při podpoře internetové ekonomiky.

Doporučení, která oborová sdružení zformulovala, se týkají dvou klíčových oblastí - za prvé elektronizace veřejné správy a využití ICT k efektivnějšímu řízení a hospodaření státu, za druhé pak posílení konkurenceschopnosti českého průmyslu a dalšího rozvoje internetové ekonomiky.

Mezi konkrétními body, na něž by se nová vláda měla zaměřit, je uveden např. rozvoj eGovernmentu s maximální orientací na občany a firmy podle jejich skutečných potřeb, efektivita a standardizace při plánování a nasazení ICT systémů ve státní správě a samosprávě, příprava čerpání strukturálních fondů EU pro oblast ICT ve veřejné správě v programovém období 2014 až 2020 nebo rozvoj telekomunikační infrastruktury zajišťující vysokorychlostní internetové připojení srovnatelné s moderním světem.

Dokument vyzývá vládní kabinet, aby uvedená témata začlenil do připravovaného Programového prohlášení vlády. "Průmysl informačních a komunikačních technologií a internetové ekonomiky reprezentovaný svazy, spolky, sdruženími i akademickými institucemi je připraven aktivně a neprodleně spolupracovat s novou vládou při naplňování cílů této výzvy. Plně si uvědomujeme, že bez vzájemné spolupráce, podpory a respektu nemůže být dosaženo pozitivního výsledku," uvádí se ve výzvě.

K výzvě se připojily:

Prioritou vlády ČR by proto z pohledu ICT měly být také tyto oblasti:

Elektronizace veřejné správy, zpřístupnění celé řady služeb veřejných a státních institucí občanům prostřednictvím internetu a využití ICT k efektivnějšímu řízení a hospodaření státu

Posílení konkurenceschopnosti průmyslu a posilování rozvoje internetové ekonomiky

Další články k tématům - eGovernment - ekonomika - EU - ICT - infrastruktura - internet - průmysl - rozvoj - telekomunikace - vláda

Článek ICT UNIE o.s. ze dne 11. února 2014 - úterý

Další články od ICT UNIE o.s.

Zákon o právu občanů na digitální služby má podporu napříč stranami

Iniciativa 202020 představila poslancům návrh zákona o právu na digitální služby

Zdeněk Zajíček - nový prezident ICT UNIE

CNS a O2 IT Services vstupují do ICT UNIE

O rozvoji vysokorychlostních sítí elektronických komunikací se opět jedná

Kompetence HUAWEI v oblasti broadbandu posilují ICT UNII

ICT UNIE odmítá zásahy do volné soutěže v oblasti elektronických komunikací

Zástupci ICT průmyslu žádají premiéra o pomoc při řešení kompetenčního sporu mezi MV a MF

Vnitro oddaluje možnost čerpání evropských dotací z OPPIK

Dell vstupuje do ICT UNIE

Demagogie MV ve hře o 14 miliard Kč z dotací EU na broadband v Čechách

Vznik Národní agentury pro ICT ČR naruší konkurenční prostředí

KABELOVNA Děčín Podmokly a DataSpring - noví členové ICT UNIE

SYSCOM SOFTWARE a IDC CEMA rozšiřují základnu ICT UNIE

Rozvoj eGovernmentu v Česku ve spolupráci ICT UNIE a Ministerstva vnitra

ICT UNIE vítá vznik Rady vlády pro informační společnost

NEWPS.CZ je členem ICT UNIE

Expertní tým pro rozvoj přístupových sítí vysokorychlostního internetu v ČR

Výzva ICT průmyslu vládě ČR k realizaci programových priorit

ICT UNIE podporuje elektronické hlasování pro volby v České republice

50000 Kč pro vítěze soutěže ICT Diplomová práce roku 2014

eGovernment v Česku je špatně řízen - ICT Unie formuluje návrhy řešení na zlepšení

E LINKX je členem ICT UNIE

Diplomová práce roku 2014 ve znamení aktuálních technologických trendů

Nová verze formátu elektronické fakturace ISDOC

ICT UNIE a ČBA uzavřely memorandum o spolupráci

Představitelé ICT průmyslu plánují intenzivnější vzájemnou spolupráci

Internetová ekonomika mezi vládními prioritami

Návrhy ICT UNIE k řešení problémů výstavby vysokorychlostních sítí

Soutěž IT projekt roku 2013 zná vítěze

Výzva představitelů ICT průmyslu k podpoře konkurenceschopnosti ČR

OKD zavádí příjem elektronických faktur ve formátu ISDOC