logo ICZ a.s.

Centrální registr řidičů je napojen na základní registry a funguje bez potíží

Centrální registr řidičů komunikuje nejen s Registrem obyvatel a Registrem územní identifikace adres a nemovitostí, ale i s Informačním systémem evidence obyvatel a Cizineckým informačním systémem.

Tato skutečnost umožňuje jednodušší a rychlejší odbavení všech klientů, například i těch, kteří si musí do konce letošního roku povinně vyměnit starý řidičský průkaz za nový. V celé ČR je přitom takových lidí ještě zhruba tři čtvrtě milionu.

"Jenom během prvního dne provozu po napojení na ISZR uskutečnil Centrální registr řidičů celkem 46647 dotazů na základní registry, což představuje ekvivalent cca 100 dotazů za minutu. Průměrná doba odezvy činila jednotky sekund", říká Jiří Dohnal, manažer odboru Veřejná správa společnosti ICZ a.s., která je dodavatelem Centrálního registru řidičů.

Samotný Centrální registr řidičů pracuje na MDČR úspěšně a spolehlivě již od roku 2006, a to na základě silničního zákona č. 361/2000 Sb. V souladu s novelou tohoto zákona účinnou od 1.1. 2009 byl registr operativně rozšířen o možnost veřejného nahlížení do databáze prostřednictvím systému Czech POINT z více než tří tisíc míst v celé ČR. Za inovativnost příslušného řešení získala společnost ICZ a.s. na celosvětové partnerské konferenci Microsoft v USA v létě 2009 dokonce ocenění Technology Awards.

V souvislosti s vrcholící poslední etapou povinné výměny řidičských průkazů lze v druhé polovině roku očekávat zvýšený zájem občanů o služby Centrálního registru řidičů a tedy i výrazně vyšší počet dotazů do základních registrů.

"Přestože velká část občanů tradičně odsouvá výměnu řidičského průkazu nebo podobné úkony na poslední chvíli, jsme připraveni tento nápor zvládnout, kapacita systému je dostatečná", doplňuje Jiří Dohnal.

Pokud tedy nastane v souvislosti s kumulací požadavků na výměnu průkazů problém, bude dán spíše faktickou kapacitou příslušných městských úřadů a magistrátů měst, které budou moci fyzicky obsloužit jen určitý počet klientů denně.

Další články k tématům - databáze - registr - Jiří Dohnal

Článek ICZ a.s. ze dne 9. dubna 2013 - úterý

Další články od ICZ a.s.

Centrální registr řidičů je napojen na základní registry a funguje bez potíží

ICZ a galerie ArtForum pomáhají postiženým dětskou mozkovou obrnou