logo ICZ a.s.

Elektronická evidence podávaných léčiv v praxi

Nejvyšší příčky ankety Bezpečná nemocnice 2016 obsadily dva projekty společnosti ICZ a.s. - Bezpečná manipulace s léčivy v Ústřední vojenské nemocnicí - VFN Praha a Zvyšování bezpečnosti provozu operačních sálů v Nemocnici Třebíč.

"Společnost ICZ se dlouhodobě věnuje problematice zdravotnictví, a to včetně intenzivní spolupráce se zdravotnickými zařízeními. Detailní znalost této oblasti je přitom klíčem k tomu, abychom mohli přicházet s takovými řešeními, která přispívají ke zvýšení kvality a bezpečnosti jak v oblasti léčebné péče, tak i rozhodovacích procesů ve zdravotnictví. Největší dík však bezpochyby patří těm zařízením, která mají odvahu se nejen do inovativních projektů pustit, ale následně se s nimi ještě podělit a ukázat tak cestu i ostatním," říká Michal Bušek, ředitel Sekce Zdravotnictví společnosti ICZ a.s.

Bezpečná manipulace s léčivy

Vítězný projekt Bezpečná manipulace s léčivy zaujal hodnotící komisi zavedením elektronické evidence podávaných léčiv do praxe, což jednoznačně přispělo ke snížení rizik v průběhu poskytování zdravotních služeb a tedy i k celkovému zvýšení kvality a bezpečí poskytované péče v Ústřední vojenské nemocnici - VFN Praha.

Do své organizační struktury nemocnice paralelně zařadila nové pracoviště Farmakologistiky, které se podílí na řízení a iniciaci toku léčiv mezi jejími odbornými odděleními.

Hlavním úkolem nově vzniklého pracoviště bylo a je snížit náklady na nákup léčiv s maximálním využitím dostupných zásob na tzv. příručních skladech.

Zvyšování bezpečnosti provozu operačních sálů

Cílem projektu Zvyšování bezpečnosti provozu operačních sálů pomocí sofistikovaného softwaru v Nemocnici Třebíč pak byla plná elektronizace provozu operačních sálů, úplné osvojení technologie personálem a z toho vyplývající bezpečnější, standardizovaný a řízený proces realizace operačních postupů.

Zvýšení bezpečnosti se přitom týká všech aspektů provozu - od bezpečí pacienta přes ochranu personálu až po celkovou provozní bezpečnost operačních sálů. Realizace projektu má přitom dvě dimenze.

První spočívá v implementaci technologie ve formě software a jeho podpůrné infrastruktury, druhá pak v implementaci pracovních procesů.

O aknketě Bezpečná nemocnice

Hlavním smyslem všech ročníků ankety je předávání zkušeností a zvyšování informovanosti o inovativních projektech, které jsou v českých lůžkových zdravotnických zařízeních realizovány a přispívají tak ke zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče jak z pohledu pacientů, tak i nemocničního personálu. Téma devátého ročníku "Zvyšování kvality a bezpečí na základě poznatků z praxe" proto bylo zaměřeno na cenné a především praktické zkušenosti zdravotnického personálu.

Slavnostní vyhlášení výsledků 9. ročníku ankety Bezpečná nemocnice se uskutečnilo ve třetím lednovém týdnu v prostorách Horáckého divadla Jihlava. Ankety se zúčastnilo 18 nemocnic s celkem 20 projekty, cenu hejtmana Kraje Vysočina si odneslo šest nejlepších.

Záštitu nad celou akcí pak převzal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Partnery ankety jsou:

Článek ICZ a.s. ze dne 3. února 2017 - pátek

Další články od ICZ a.s.