logo ICZ a.s.

Značení a sledování výrobků

ICZ je spolupořadatelem odborné konference "Značení a sledování výrobků", která se uskuteční ve středu 21. května 2008, ve Sport-V-Hotelu v Hrotovicích (v regionu Třebíčsko). Pro registrované je účast bezplatná !

Cílem konference je seznámit účastníky se současnými trendy v oblasti automatické identifikace výrobků s hlavním zaměřením na oblast přímého značení (Direct Part Marking, DPM), která je důležitou součástí systémů sledovatelnosti výroby.

Na akci budou představeny technologie a standardy použitelné v oblasti značení výrobků a sledování jejich toku ve výrobě, skladování a distribuci. Účastníci budou seznámeni s příklady možných aplikací pro sledování a řízení výroby, získávání informací o genealogii výrobků a pro řízené skladování. Zároveň vyslechnou i zkušenosti z jejich realizací v podmínkách různých typů výrobních podniků.

Konference, kterou pořádají společnosti ICZ a COGNES Germany ve spolupráci s Microsoft Česká republika a LINTECH - Průmyslové značení, je určena pro odborníky z oblasti plánování a řízení výroby, podnikové logistiky a informatiky.

Srdečně vás na tuto akci zveme, v případě zájmu se, prosím registrujte, pro registrované je účast bezplatná.

Článek ICZ a.s. ze dne 9. dubna 2008 - středa

Další články od ICZ a.s.