logo Imper CZ s.r.o.

Monitoring médií nové generace

Služba Monitora dokáže denně zpracovat a pokročile analyzovat až 5000 stránek textu a 9000 online článků, stovky hodin televizních a rozhlasových pořadů. Momentálně zpracovává o 20% obsahu denně více než její největší konkurence.

Monitoring médií, resp. přístup k němu, se v ČR za posledních 20 let moc nezměnil, na monopolním trhu ani nebyl důvod inovovat. Proto jsme se rozhodli přinést na trh aplikaci, která posune monitoring médií do nové generace.

Chceme umožnit média nejen monitorovat, ale i měřit a analyzovat. Umožnit spojovat zprávy do událostí a sledovat, jak se vyvíjí v čase. To vše pomocí platformy, která dovoluje sloučit mnoho různých zdrojů, jako je CRM, zákaznické databáze, web nebo další informace.

Poptávka po chytrých datech, která dokáží spojit výstupy z médií s dalšími důležitými informacemi, přitom rok od roku stoupá. Pro strategické plánování je využívají nejen korporace, ale stále více i veřejné subjekty a instituce. Přitom nabídka je nadále nedostatečná a pro opravdu kvalitní monitoring a práci s daty je třeba využívat několik rozdílných produktů naráz.

Chybu musíme hledat především u jednotlivých hráčů na trhu. Charakter těchto služeb totiž zůstal dlouhou dobu v podstatě v nezměněné podobě, jakou měl původní výstřižkový servis z doby před nástupem internetu.

V případě starých médií tedy i nadále převažuje pouhé vyhledávání zmínek v médiích na základě klíčových slov, případně práce s auditovaným či deklarovaným zásahem titulu, kde se zmínka objevuje. Což je v dnešní době, která dokáže nejvíce těžit z potenciálu korelací jednotlivých dat, již překonaný model.

Svůj podíl na tom má především málo konkurenční prostředí. Kromě samozřejmých limitů vyplývajících z velikosti českého trhu obecně - je třeba si uvědomit, že monitoring je velmi spjatý s jazykem a jeho gramatikou, takže vstup na trh není pro zahraniční subjekty úplně jednoduchý - situaci do jisté míry zakonzervoval vznik zatím neotřeseného monopolu.

Ten zcela logicky utlumil tlak na inovace produktu a řešení, které by konkurenční prostředí logicky vyvolávalo. Že se je kam posunout, však dokazují monitorovací služby, které si do digitální doby nenesly stigma off-line světa. Tedy především monitoring sociálních sítí a diskuzí, určený primárně pro reputation management.

Právě tyto služby ze světa nových médií dokáží s daty pracovat mnohem lépe a přizpůsobovat jejich formu konkrétním požadavkům klienta včetně hloubkových analýz. A jejich segmentu se nebývale daří, a to jak technologicky, tak ekonomicky. Nicméně ani přesto nejsou schopny obsáhnout informace z celého trhu - právě kvůli chybějícím vstupům ze starých médií a jejich archivů.

Posledním impulsem ke změně se stal nástup uživatelsky orientovaných služeb a s ním spojené množství osobních i korporátních dat. Právě tato příležitost byla před dvěma lety impulsem pro vznik Monitory. Naším cílem bylo vytvořit ucelenou platformu, která dokáže nejen monitorovat média, ale pracovat i s korporátními a uživatelskými daty a pro potřeby marketingových oddělení je korelovat v reálném čase s informacemi z médií.

Jsme tedy schopni sledovat například portfolio zákazníků v CRM nebo konkurenci, nejen témata či klíčová slova. Umíme sledovat například dopad PR na webové stránky, to vše s napojením na nová média.

Aby to Monitora - jak jsme systém nazvali - zvládala, bylo třeba automatizovat maximum procesů. To, co se dosud provádělo ručně, zvládá Monitora pomocí enginu pro sledování změn.

Své zkušenosti z programování pro Facebook v USA do něj vložil Michal Danilák, mimo jiné finalista soutěže Google Code Challenge.

Engine je založen na algoritmech využívajících machine learning - tedy automatické učení systému. Tyto mechanismy jsou schopny pochopit kontext textu, oddělit validní text od reklam a získat z tištěných titulů doplňkové informace, jako je název rubriky či jméno autora. Díky tomu pracují rychleji a s menší chybovostí než při manuálním přepisu.

A spojením s chytrými obchodními daty databáze firem Merk dokáže nabídnout již dnes - ve chvíli, kdy oficiálně končíme její testovací fázi - základní informace pro strategické rozhodování v reálném čase i pokročilý monitoring zákazníků či konkurence.

A to vše je pouze začátek - ambice má Monitora mnohem větší a potenciál chytrých dat leží ještě mnohem dál. Mediální informace, se kterými je lze kombinovat, totiž jejich interpretaci dávají zatím netušený rozměr.

Z prolnutí monitoringu médií s datovým marketingem budou těžit nejen firmy a veřejné instituce, ale ve výsledku i samotná média.

Tomáš Berger, CEO Monitora Media

Článek Imper CZ s.r.o. ze dne 10. listopadu 2015 - úterý

Další články od Imper CZ s.r.o.

AddNet - unikátní provozně bezpečnostní DDI/NAC nástroj