logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Moje vzpomínky - aplikace pro postižené Alzheimerem

Společnost Indra dokončila vývoj "Mých vzpomínek", což je aplikace pro tablety Android a iPad navržena experty společnosti v Software laboratoři v Salamance, která pomáhá uchovávat životní vzpomínky nemocným Alzheimerem a starším lidem.

Hlavním přínosem tohoto řešení je jeho schopnost přiřadit obrazy, videa, texty a hudbu k blízkým osobám (jde především o příbuzné, přátele, ošetřovatele), stejně jako k místům, která znají a která mohou být rovněž spojena s důležitými zážitky uživatelů.

Nástroj se v současné době nachází ve fázi validace prostřednictvím programu rehabilitace a kognitivní stimulace, její Integrované jednotky neurodegenerativních onemocnění sídlící v Madridu. Navíc se pracuje na usnadnění přístupu k aplikaci pomocí Cloud řešení, čímž se nabízí všechny výhody snížení nákladů a účinnosti spojené s modely Cloud Computingu.

Přístupnost a jednoduchost použití patří mezi jeho další výhody. Uvítací obrazovka představuje nahodilý obsah (osobu, místo nebo vzpomínku), který je propojen s odpovídající sekcí. Prostřednictvím zařízení má uživatel přístup k obsahům v sekcích, které se prezentují formou složky se jménem a popisem a ke kterým jsou navíc připojeny řady obrazů a videí, jež se budou moci reprodukovat přímo v aplikaci. Například fotografie potomka uživatele s osobními daty a jeho profesí a odkaz na video z rodinné oslavy.

Zároveň se počítá s hudební sekcí, která zahrnuje seznam všech písní v zařízení. Administrátor bude moci ke každé písní připojit obrázek, aby uživateli pomohl evokovat vzpomínky. Tak se například bude moci připojit fotografie manželky či svatby pacienta k oblíbené písni manželů, dříve nahrané do zařízení.

Další ze sekcí - "Složka dne", zahrnuje krátké poznámky, které člověku pomohou připomenout jeho denní povinnosti, a navíc souhrn toho, co udělal předešlého dne. Uživatel může vymazávat činnosti ze seznamu tak, jak je bude realizovat, aby zabránil jejich opakování. Kromě toho existuje možnost obdržet tuto složku automaticky, pokud se připojí k informačním systémům ošetřovatelských center.

Podpora lokalizace

Další z důležitých přínosů aplikace je podpora lokalizace osob, které zabloudily či jsou v tomto směru rizikové. Na jedné straně umožňuje služba "Ztratil jsem se", aby uživatel zavolal či poslal zprávu SMS kontaktní osobě předefinované na smartphonu, jestliže není známo, kde se hledaná osoba nachází.

Na druhé straně zařízení integruje lokalizační službu, která automaticky zasílá SMS v případě, že se osoba vzdálí z určené oblasti. Tato aplikace umožňuje vytvořit referenční bod a maximální vzdálenost, kterou by osoba neměla překročit. Pokud je tato vzdálenost překročena, uživatel bude upozorněn a kontaktní osobě bude zaslána SMS o aktuální lokalizaci uživatele.

K tomu je třeba, aby byl smartphone připojen k internetu a disponoval GPS. Iniciativa je zařazena do programu Indry Pro Bono, jejímž cílem je pozitivní přínos společnosti zlepšováním služeb neziskových organizací, asociací, nadací, a to prostřednictvím realizace technologických a poradenských projektů.

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 3. února 2014 - pondělí

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

tesena fest 2018