logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Společnost Indra řídí projekt CELTIC, jehož cílem je vývoj integrálního řešení business inteligence založené na technologiích Bigdata, které poskytne firemní síti strategické informace v téměř reálném čase.

CELTIC (Strategické poznatky řízené technologiemi pro konkurenceschopnou inteligenci) je projekt financovaný centrem CDTI v rámci programu FEDER-INTERCONECTA pro Galicii. Je řízený Indrou z její sítě Software Labs, a počítá s účastí agentury Elogia, zaměřené na marketing4e-Commerce, galicijských společností imaxin|software a Saec Data, Univerzity v Santiagu de Compostela a Technologického centra telekomunikací v Galicii (Gradiant).

Projekt má v plánu vyvinout nové technologie, které by poskytly důležité informace pro přijetí rozhodnutí, a to na základě velkého objemu dat a veřejných a heterogenních informací existujících na síti, jak na webových stránkách, zpravodajských prostředcích a databázích (certifikáty, technické články), tak na blozích, mikroblozích, sociálních sítích, atd.

Prostřednictvím aplikace technologií Bigdata, které umožňují v přiměřeném čase zpracovávat a spravovat velké množství dat, jenž překoná kapacitu obvyklého softwaru, plánuje projekt vývoj integrálního a škálovatelného řešení v oblasti business inteligence. Toto řešení pokryje přes zachycení veřejných informací online po efektivní uložení registrů do distribuovaných databází, analýzu informací pro odebrání potřebných poznatků prostřednictvím nástrojů ekosystému Hadoop (HBase,PIG a GORA), a jejich prezentace pomocí vyspělých technologií vizualizace a interakce.

Technologický dohled a konkurenceschopná inteligence

Rámec aplikací těchto technologií je zaměřen na technologické aspekty (technologický dohled) a na trh (konkurenceschopná inteligence), které umožňují institucím přijetí pružných rozhodnutí ve vysoce dynamických prostředích. V souvislosti s technologickým dohledem poskytne řešení odpověď na otázky, jako např. jaké jsou hlavní tendence výzkumu, jaké nové technologie se objevují, co dělá konkurence, která výzkumná centra, týmy či osoby jsou těmi vůdčími, atd. Ohledně konkurenceschopné inteligence se řeší získání, analýza, interpretace a šíření informací strategického významu o průmyslu a konkurenci, potřebných k detekci příležitostí a hrozeb.

Kromě koordinace projektu bude mít Indra na starosti analýzu aktuálně řešených inovací a analýzu informací a bude se účastnit aktivit spojených s odběrem informací, analýz názoru, a dále se bude podílet na technologiích vizualizace a interakce. Jako další řešení společnost navrhne a vyvine mechanismy zachycení nestrukturovaných informací, systém analýzy názoru pro rozlišení odborných názorů, modely samostudia založené na zpětné vazbě uživatele a odborný systém inteligentních automatických doporučení, která usnadní přijetí rozhodnutí.

Takzvané Bigdata neboli exponenciální navýšení dat, která jsou stále heterogennější, je realitou a celkovou výzvou pro technologickou správu a firemní obchodování. Pouze 20% disponibilních dat pochází v současnosti ze strukturovaných informací, které se získávají tradičním způsobem, zatímco 80% zbývajících pochází například ze sociálních sítí, blogů, atd., ze kterých je možné odebrat velmi cenné informace o tom, co chtějí klienti, občané, atd. Proto je analýza tohoto druhu informací stále potřebnější k tomu, aby firma byla konkurenceschopnou.

Další články k tématům - analýza - Bigdata - databáze - výzkum - web

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 17. září 2013 - úterý

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Síť radarů Indra kontroluje letový provoz v Ekvádoru

Bezkabelový artroskopický systém WAD

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Modernizace systému řízení letového provozu ukrajinského Simferopolu

Inovace systémů řízení letového provozu pro mezinárodní letiště Eldorado v Bogotě

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Biotermické systémy Indra pro vydávání víz

Simulátor Indra pro letové dispečery s nejvyšší akreditací NATO

Indra zavede systém řízení letového provozu v Rumunsku

Satelitní komunikační systémy Indra pro německé námořnictvo

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Indra ve službách leteckého sektoru

Indra se účastní projektu Evacuate

Cloudové řešení Indra pro řízení kvality životního prostřední

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Airline eCommerce - integrální platforma služeb pro letecké linky

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Indra modernizuje navigační systémy Airservices Australia

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Efektivní řízení měst budoucnosti

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Indra se podílí na vývoji inteligentních identifikačních dokladů

Technologie Indra se podílí na řízení provozu a mýtného dálnic v Indii

Digitální zdravotní obrazová dokumentace v projektu Ykonos

Australské vzdušné síly budou v zahraničních misích používat zařízení Indry

IT pro železniční sektor

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Baku

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Dopravní systém SAE zvýší bezpečnost a kvalitu dopravních služeb města Savannah

Řešení kybernetické bezpečnosti Indra

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Simulátory a výcvikové systémy Indra

Bezpečnost na fotbalových stadionech pod dohledem informačního systému

Letecký simulátor Airbus A320

Indra rozšiřuje služby dálkového průzkumu Země o kapacitu satelitů RapidEye