logo INDRA Czech Republic s.r.o.

CloudCERT - cloud platforma ke zlepšení bezpečnosti

Indra se jako technologický partner podílela na vývoji nových schopností CloudCERTu, které umožní, aby aktéři zahrnutí do ochrany kritických infrastruktur mohli bezpečnou formou sdílet informace o kybernetických hrozbách a rizicích.

CloudCERT je webová kolaborativní platforma, která umožňuje výměnu informací o hrozbách, zranitelnosti a rizicích kyberbezpečnosti a zlepšuje tak koordinaci a kooperaci zúčastněných činitelů pro efektivní správu kritických aktiv kybernetických útoků.

Její design zaručuje diskrétnost výměny informací a zajišťuje, že osoby, jež s ní manipulují, jsou identifikovány a podrobeny nezbytným bezpečnostním kontrolám ze strany každého státu. Rovněž minimalizuje překážky, jež ztěžují kooperaci mezi operátory kritických infrastruktur, kteří se nacházejí před společnými bezpečnostními problémy, přestože pracují ve velmi různorodých sektorech.

V rámci projektu CloudCERT převzal tým Indra zodpovědnost za definici formátu a obsahu informací, které se sdílejí, prostřednictvím analýzy disponibilních standardů a definováním protokolu výměny informací. Tento tým provedl i jeho finální integraci.

Účast v tomto projektu staví Indru mezi vůdčí společnosti v oblasti kyberbezpečnosti. Společnost spolupracovala se Španělským národním centrem pro ochranu kritických infrastruktur (CNPIC) na vypracování minimálních obsahů bezpečnostních plánů operátora a specifických ochranných plánů kritických infrastruktur, které by měli zavést tito operátoři ve Španělsku - stejně jako na průvodcích pro lepší praktiky na jejich vypracování.

V současné době uvedla Indra do chodu pokročilé kyberbezpečnostní centrum i-CSOC. Jedná se o vlastní instalace, pomocí nichž společnost poskytuje službu firmám a veřejným institucím na ochranu jejich sítí a systémů.

CloudCERT je projekt koordinovaný Španělským národním institutem pro komunikační technologie (INTECO), jehož se účastní Národní centrum pro ochranu kritických infrastruktur (CNPIC) jako hlavní uživatel, Fundazione ICSA (Intelligence Culture and Strategic Analysis), Zanasi & Partners, Europe for business a samotná Indra.

Konsorcium zodpovědné za vývoj CloudCERTu, vedené společností INTECO, představilo prototyp 22.11. 2013 v sídle Státního sekretariátu telekomunikací a IT v Madridu. Platforma poskytne zkušební provoz, v němž Centra informační bezpečnosti (CERTs), Národní úřady a Operátoři kritických infrastruktur evropského kontinentu budou moci realizovat simulovaná cvičení.

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 10. ledna 2014 - pátek

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Konference Banking Forum 2018