logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Dopravní IS Indra zkvalitní veřejnou dopravu v polské Wroclawi

Dopravní podnik města Wroclaw udělil společnosti Indra zakázku za 1,7 milionů eur na implementaci podpůrného provozního systému SAE. Součástí projektu jsou informace pro cestující, řízení vozového parku a videodohled.

Indra implementuje svůj vlastní podpůrný provozní systém SAE, jehož součástí jsou mimo jiné subsystémy informací pro cestující, řízení vozových parků a dohledový kamerový systém. Ten se bude instalovat na palubě 251 městských vozů (136 autobusů a 115 tramvají). SAE přispěje k účinnějšímu řízení, zvýší kvalitu služeb občanům, zajistí informace o poptávce, zvýší bezpečnost zaměstnanců a cestujících, zlepší kontrolu projevů vandalismu a zefektivní audity nehod.

SAE je opravdový "mozek" veřejné dopravy cestujících. Tvoří ho tři základní pilíře: palubní řídící zařízení, kontrola a lokalizace založená na GPS; infrastruktura mobilních komunikací založená na technologii GPRS a 3G, řídící dispečink provádějící monitoring a kontrolu služeb.

Dispečink je založen na systémech geografických informací (GIS), poskytujících trvalý přehled o aktuální pozici každého vozu a usnadňujících rozhodování v reálném čase v případě incidentů, potřeby posil aj. Součástí řešení jsou nástroje k tvorbě reportů a grafů. Slouží k supervizi služby a k měření parametrů jakosti. Společným cílem je lepší přizpůsobení služeb reálné poptávce občanů.

Dispečink bude pomocí implementované technologie řídit systém informací pro cestující na palubě vozů: název příští zastávky, události v dopravě, odhadovaný čas příjezdu do stanice apod. Další funkcionalitou systému informací pro cestující je např. vysílání reklam, zpráv a zábavních obsahů.

Dohledový kamerový systém pro vyšší bezpečnost

Systém SAE bude kompletně integrovaný s palubním kamerovým systémem pro záznam, přenos a vizualizaci obrazů v reálném čase. Každý vůz bude vybaven několika kamerami, některé vozy až deseti. Cílem je zajistit vyšší bezpečnost zaměstnanců a cestujících a odradit případné pachatele od agresivního počínání, ničení skel a sedadel.

Údržba a opravy projevů vandalismu představují pro dopravní podniky obecně vysokou nákladovou položku. Jedna z kamer, tzv. „řidičovo oko“, bude zaměřena do ulice a bude přenášet přesný obraz situace, jako ho vidí řidič. Tyto údaje znamenají velký přínos při auditech nehod, ale i při zjišťování dopravní situace a případných incidentů v reálném čase přímo z dispečinku.

Celkem 18 vozů bude navíc vybaveno systémem počítání cestujících, evidujícím počet nastupujících a vystupujících osob. Získaný přehled o aktuálním vytížení vozu umožní v hodinách dopravní špičky zavčas vyžádat posilu a zabránit překročení maximálního limitu cestujících.

Informace ze systému slouží ke zpracování studií o mobilitě apod. Součástí projektu je podpůrný navigační systém pro řidiče. Systém předává hlasové příkazy z řídícího dispečinku pro regulaci služby.

Veškerá Indrou implementovaná technologie je specificky navržena pro extrémní klimatické podmínky ve Wroclawi, kde se v zimě teploty pohybují i pod 15 stupni Celsia.

Další články k tématům - 3G - dispečink - GIS - GPRS - GPS - infrastruktura - IS - kamera - monitoring - navigace - video

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 22. října 2012 - pondělí

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.