logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Efektivní řízení měst budoucnosti

Inovativní technologie Indra řeší výzvy měst budoucnosti v oblasti udržitelné městské dopravy, občanské participace, e-vlády, zdravotnictví, multimodální mobility, inteligentních záchranných a bezpečnostních systémů.

V městě budoucnosti si můžete prostřednictvím inteligentních karet a interaktivního kiosku sjednat návštěvu u svého lékaře primární péče nebo specialisty. Dalším zajímavým řešením Indry je "Veřejná služba jízdních kol Indra" - stavebnicový prvek modelu ochrany intermodality ve veřejné dopravě.

Koncepce je založena na jednotné bezkontaktní kartě, jejímž prostřednictvím může občan využívat jak veřejná jízdní kola, tak i služby autobusové a tramvajové dopravy anebo metra. Vše s cílem podpořit udržitelnou mobilitu.

Inteligentní dopravní infrastruktura

Své dopravní technologie implementovala společnost již ve více než 40 zemích. Takový je případ Hermes - integrální platformy k řízení městského provozu, nebo semaforový systém k definování priorit, už dnes provozovaný ve španělských městech San Sebastián a Albacete, v brazilské Curitibě anebo v portugalském městě Coimbra. Smyslem systému je zajistit přednost autobusům, ačkoli ho lze stejně využít i pro jakýkoli další typ vozidel.

Řešení Prospect

Prospect umožňuje pochopit chování občanů (domácností) v městském kontextu na základě agregace dat na nejnižší, zákonem umožněné úrovni tzv. statistické výseče. Vizualizací integrovaných informací na mapě lze zjistit rozdílné modely chování v různých oblastech soukromé spotřeby či v poptávce po veřejných službách.

Na základě vytipovaných rozdílů a s pomocí kritérií blízkosti lze činit vhodná rozhodnutí např. o nejvhodnější lokalizaci služeb v závislosti na zónách s vyšší koncentrací starších a invalidních občanů, nebo o lokalizace volnočasových areálů v oblastech preferovaných mladými páry.

Vedle definování nejvhodnějšího umístění je předmětem snah také zajištění nejlepší dostupnosti a snížení nákladů.

Digitální platforma iParticipa

Řešení iParticipa umožňuje institucím veřejné správy a soukromým sdružením navázat interaktivní komunikacemi s hlavními zájmovými skupinami a v podmínkách Open Innovation přetvářet nápady v projekty.

Platforma iParticipa už byla využita v Evropě a Latinské Americe např. v rámci iniciativy "Mysli na inovaci". Ekvádorské ministerstvo spravedlnosti využívá iParticipa jako platformu ke komunikaci mezi zaměstnanci ministerstva a občany.

Dokumentová mapa občanů

Jedná se o řešení, které Indra poskytuje institucím veřejné správy, aby usnadnilo a zpružnilo řešení různých občanských záležitostí - zaslané a dosud nezodpovězené dotazy, prohlížení stavu realizace úkolů, přezkum řešení spisů společně se správou, anebo příjem dokumentů a sdělení.

Integrální řešení pro Smart Cities

Rozsáhlé zkušenosti Indry s poskytováním technologických služeb městům vedly k vytvoření integrovaného a integrálního řešení pro inteligentní města, Smart City Solution. Do dnešního dne čítá řadu úspěšných implementací na celém světě. V návrhu inteligentního města vychází Indra ze strategického plánu, který zahrnuje plán technologií, interakci s občany v otázkách mobility, městských služeb, energie, životního prostředí anebo bezpečnosti až po správu a integraci informací.

Indra vyvíjí také významnou činnost na poli výzkumu - vývoje - inovací. K předním referencím patří projekty jako Město 2020, jehož cílem je realizace nového modelu inteligentního a udržitelného města. Model má několik dimenzí - např. inovace v dopravě, internet budoucnosti, energetická účinnost, environmentální udržitelnost a vztah občana k jeho městu.

Další články k tématům - energie - infrastruktura - vláda - výzkum - zdravotnictví

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 28. května 2013 - úterý

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Síť radarů Indra kontroluje letový provoz v Ekvádoru

Bezkabelový artroskopický systém WAD

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Modernizace systému řízení letového provozu ukrajinského Simferopolu

Inovace systémů řízení letového provozu pro mezinárodní letiště Eldorado v Bogotě

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Biotermické systémy Indra pro vydávání víz

Simulátor Indra pro letové dispečery s nejvyšší akreditací NATO

Indra zavede systém řízení letového provozu v Rumunsku

Satelitní komunikační systémy Indra pro německé námořnictvo

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Indra ve službách leteckého sektoru

Indra se účastní projektu Evacuate

Cloudové řešení Indra pro řízení kvality životního prostřední

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Airline eCommerce - integrální platforma služeb pro letecké linky

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Indra modernizuje navigační systémy Airservices Australia

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Efektivní řízení měst budoucnosti

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Indra se podílí na vývoji inteligentních identifikačních dokladů

Technologie Indra se podílí na řízení provozu a mýtného dálnic v Indii

Digitální zdravotní obrazová dokumentace v projektu Ykonos

Australské vzdušné síly budou v zahraničních misích používat zařízení Indry

IT pro železniční sektor

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Baku

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Dopravní systém SAE zvýší bezpečnost a kvalitu dopravních služeb města Savannah

Řešení kybernetické bezpečnosti Indra

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Simulátory a výcvikové systémy Indra

Bezpečnost na fotbalových stadionech pod dohledem informačního systému

Letecký simulátor Airbus A320

Indra rozšiřuje služby dálkového průzkumu Země o kapacitu satelitů RapidEye