logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Indra integruje na Evropské univerzitě řešení pro elektronický podpis

Nová služba je určena jak studentům, tak i profesorům a ostatním zaměstnancům univerzity, a umožňuje elektronický podpis jakéhokoli dokumentu v rámci univerzity, nezávisle na místě a geografické poloze.

Více než 16000 studentů a 1000 profesorů z Evropské univerzity již mohou dostávat, vyřizovat a vydávat v kratších lhůtách oficiální dokumenty spojené s klíčovými procesy na univerzitním poli, jako je vydávání akademických certifikátů, listin, stipendií či finančních dokladů. Je to možné díky řešení globální integrace elektronického podpisu a archivu Indry v systému akademické správy univerzity.

Tímto způsobem je možné eliminovat nepohodlné a zdlouhavé papírování a posílit záměry univerzity ke zlepšení služeb studentům, snížit administrativní lhůty a splnit cíle v oblasti životního prostředí a udržitelnosti.

Výsledky obdržené po zavedení projektu hovoří samy za sebe. Za méně než jeden rok se podepsalo více než 16000 elektronických certifikátů a 19000 dokumentů, kromě zápisů a pozměňovacích protokolů v elektronickém formátu.

Certifikáty a záznamy do 24 hodin

Tak například v průměrném čase 24 hodin a v závislosti na různých etapách, které jednotlivé procesy vyžadují, může student, jenž se přestěhoval do New Yorku, obdržet v elektronické podobě osvědčení určené pro firmu či společnost, pro kterou pracuje. Stejným způsobem má student, který změní univerzitu, možnost realizovat pružnější formou přesunutí elektronického záznamu a vyhnout se tak zdržením a zbytečné spotřebě papíru.

Dále se profesoři nepotřebují přesunovat do kampusu, aby zrealizovali celý proces vyřizování listin či známek. Ze svého domova mohou vstoupit do systému, aby vložili a elektronickým podpisem uznali platnost známek, jež se v systému automaticky archivují. Jakákoli modifikace je rovněž realizována elektronickou formou a bez fyzické intervence sekretariátu univerzity, který se může kdykoli informovat o počtu listin, které byly podepsány, a to i těch, které na podpis čekají. Navíc, jakmile jsou dokumenty podepsány, student se automaticky dozví, zda je jeho známka definitivní.

Řešení elektronického podpisu Indry Amara Pfirma umožňuje integraci elektronického podpisu a digitálních certifikátů v korporativních procesech. Dovoluje, aby uživatelé v jediné vstupní složce obdrželi všechny ještě nepodepsané dokumenty z jakékoli aplikace, která to vyžaduje a po dokončení procesu je vrátí do odpovídající aplikace podepsané. Takto se celý proces urychluje a celou problematiku spojenou s podpisem soustřeďuje do jednoho bodu. Navíc je možné se dozvědět, v jaké fázi se proces nachází, na kom závisí a kolik kroků zbývá k uzavření cyklu.

Kromě řešení elektronického podpisu dále Amara Archiva, zasazená do komerčního správce dokumentů, ukládá s potřebnými garancemi všechny certifikáty podepsané elektronicky spolu s jejich podpisy a zároveň umožňuje použití bezpečných kódů k ověření, otisky podpisů a konečně funkce pro garanci platnosti již vytištěných dokumentů.

Projekt rovněž zahrnuje důležitou konzultační práci k provádění hloubkového reinženýringu klíčových procesů, stejně jako správních aktivit změn v sídlech v Madridu a ve Valencii zaměřených na více než 1000 profesorů Evropské univerzity.

Nadnárodní poradenská a technologická společnost kombinuje v tomto projektu své bohaté zkušenosti v oblastech řešení elektronické administrativy a akademické správy. Společnost zavedla elektronické procesy, které slouží více než 20 miliónům občanům a transformovala přes 5000 postupů směrem k novým kanálům elektronické správy.

Zároveň zavedla řešení akademické správy do více než 5 200 vzdělávacích center, která zahrnují téměř 12 0000 profesorů a kolem dvou miliónů studentů.

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 20. ledna 2014 - pondělí

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

HackerFest 2018 - největší IT Security událost v ČR