logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Obchodní procesy Ence - Energía y Celulosa bude řídit ERP SAP od Indra

Indra podepsala kontrakt se společností Ence - Energía y Celulosa k dokončení reinženýringu procesů obchodních jednotek a korporativních sfér prostřednictvím implementace ERP SAP.

Rozsah projektu se vymezuje na její tři obchodní jednotky (celulóza, lesní průmysl a energie) a na všechny procesy operační (nákup a zásobování, výroba, údržba skladovacích ploch a reklama) a korporativní (finance, kontrola řízení a pokladna). Projekt umožní zjednodušit, homogenizovat a zefektivnit správu prostředků společnosti aplikací nejlepších postupů sektoru a průmyslu.

Během vývoje projektu přispěje Indra všemi dovednostmi své široké nabídky služeb, které pokrývají kompletní životní cyklus projektu: správa projektů, procesní poradenství pro jejich revizi a pře-projektování a zavedení řešení výrobců, procesů back-office SAP (FI,TRM, CO, MM, WM, PM, PP, SD) a reportingu (SAP-BI/BO), doplněné použitím nástrojů GIS spojených s obchodováním v oblasti lesního průmyslu.

Zároveň Indra provede zaškolení pracovního týmu přiděleného společností Ence aplikací novátorského hlediska rozvoje schopností v souladu s potřebami projektu a řízením strategie dokumentování a vzdělávání, což jsou klíčové elementy pro úspěch transformačního procesu takového významu.

V rámci dohody Ence s Indrou se rovněž provádí údržba aplikací během dvou následujících let, počínaje zahájením produkce projektu.

Tímto kontraktem získává Indra pozici technologického společníka Ence a stává se významnou v tomto typu iniciativ v rámci procesního průmyslu, kde počítá s význačnými referencemi ve velkých transformačních projektech, jak ve Španělsku, tak v Latinské Americe.

Ve vedoucí pozici u projektů zdokonalování produktivity průmyslu a spotřeby

Indra se nadále nachází ve vedoucí technologické pozici v sektorech průmyslu a spotřeby s řešením a službami určenými k dosažení neustálého zdokonalování v produktivitě a správě zdrojů institucí. Společnost disponuje globální nabídkou, jež zahrnuje sektory tak různorodé jako je sektor realitní, automobilový, sektor námořní výstavby, obchodní distribuce, hotelnictví, sektor volnočasových aktivit či aerolinek.

Přiblížení se realizuje prostřednictvím široké nabídky diferencované hodnoty, která pokrývá celý cyklus životnosti informačních technologií organizací, od poradenství po vývoj a zavádění řešení, přes externalizaci systémů a procesní operace.

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 7. února 2014 - pátek

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

tesena fest 2018