logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Indra ABUCASIS: zdravotnický IS s integrací do evropských systémů

IS ABUCASIS dává zdravotníkům k dispozici data o pacientech získávaná z procesů v nemocničních zařízeních, z doplňkových vyšetření či zkoušek vyžádaných v kterékoli oblasti zdravotní péče, nebo dokonce biometrická měření prováděná v domácím prostředí pacientů.

Informační systém ABUCASIS vyvinutý Indrou pro valencijské ministerstvo zdravotnictví umožňuje jeho integraci se španělskými i evropskými zdravotnickými systémy. Podporuje elektronickou zdravotní kartu pro více než 98 % obyvatel Valencijského společenství, pokrývá všechna střediska primární péče v regionu a podporuje externí konzultace nemocničních zařízení. Jeho přínosy pociťuje každý den přes 15 tisíc uživatelů.

Indra provede modernizaci systému pro správu ambulantních informací ABUCASIS, který v minulosti vyvinula pro Valencijské společenství. Cílem je zajistit odezvu informatického nástroje na současné potřeby zdravotníků a usnadnit jejich přístup k dostupným údajům pacienta a to nejen ve vlastních systémech valencijského ministerstva zdravotnictví (AVS), ale také v systémech ostatních regionů Španělska a Evropy. Projekt má stanovenu tříletou realizační lhůtu.

Nový vývoj systému Indra staví na významných technologických komponentech, umožňujících skokové zlepšení v ergonomii používání a ve spotřebě technologických zdrojů. Projektový rozpočet zahrnuje přes 50 tisíc pracovních hodin výlučně věnovaných další evoluci systému. Další hodiny práce budou vynaloženy na údržbu stávající aplikace v průběhu projektu, uživatelskou podporu a zaškolení odborníků.

Prvním krokem v rámci technologického vývoje byla fáze poradenských služeb. V jejím průběhu došlo k přezkoumání všech asistenčních procesů podílejících se na poskytování ambulanční péče. Výsledky konzultační fáze se zapracovaly do makety a návrhu dalšího vývoje, který bude uskutečněn v nadcházejících letech. První výsledky nového vývoje dostanou uživatelé do rukou v první polovině roku 2012.

Značnou část úsilí věnuje Indra v souladu se strategií valencijského ministerstva zdravotnictví problematice zabezpečení adaptace nástroje na asistenční procesy a na usnadnění jejich proveditelnosti. V tomto smyslu došlo k úpravě principů studie Microsoft Health Common User Interface na situaci Valencijského společenství.

Cílem studie je analýza bezpečnostních podmínek v lékařských zařízeních na celém světě z hlediska poskytování lékařské péče. Zdravotní informace jsou poskytovány způsobem vylučujícím vznik chyby. Náhodně vybraní uživatelé aplikace navíc získali příležitost zapojit se do pracovních schůzek a přispět svým názorem k vyhodnocení vhodnosti mechanismů prezentace zdravotních dat.

Smyslem projektu je přidat gesci poskytování zdravotní péče novou hodnotu. Na základě další integrační kapacity a interoperability s ostatními systémy má projekt odborníkům ve zdravotnictví zajistit rychlé a efektivní poskytování všech potřebných informací.

Indra v rámci evolutivního vývoje systému počítá i s novou pracovní plochou pro zdravotní odborníky, kde si budou moci snadno a vizuálně organizovat svůj denní program. Součástí pracovní plochy bude schránka zpráv usnadňující sledování pacientů. Další významné zlepšení nastane ve vyhledávání informací v rámci klinické historie, umožňující využít nejinovativnější postupy.

Nový systém se opírá o moderní návrhové strategie, zaměřené na pružnou práci s informačními strukturami velkého rozsahu charakteristickými pro zdravotnictví.

ABUCASIS je vývoj Indry sjednocující všechny ambulantní informace z klinických historických záznamů ve Valencijském společenství. V současnosti podporuje elektronickou zdravotní kartu 98 procent obyvatelstva. Pokrývá všechna střediska primární péče v regionu i externí konzultace nemocničních zařízení.

Denně poskytuje služby více než 15 tisícům uživatelů. K dnešnímu dni zahrnuje správu 1051 středisek v rámci 24 zdravotnických okresů, údaje celkem 5,1 milionů pacientů (98 % valencijského obyvatelstva) a téměř pět milionů klinických historií.

Spolupráce ve zdravotnickém sektoru

Produktem několikaleté spolupráce mezi Indrou a valencijským ministerstvem zdravotnictví není jen systém ABUCASIS, ale i další vývoje, které postavily Valencijské společenství do čela technologických inovací ve zdravotnictví.

Příkladem je systém GAIA - gestor farmaceutických výkonů zastřešující všechny služby v rámci elektronického předpisu, nebo systém elektronické zdravotní karty pro valencijské ministerstvo zdravotnictví, který umožňuje všem střediskům zdravotní péče přístup k zdravotní historii všech občanů z kteréhokoli zařízení, jež poskytuje občanovi zdravotní péči.

Požadované informace jsou navíc poskytovány různými cestami, patří k nim i mobilní telefon anebo veřejný portál Rady pro zdravotnictví. K dalším významným referencím patří jmenný registr vakcín anebo systém bezpečnosti v oblasti výživy pro Generální ředitelství veřejného zdraví.

To vše činí Valencijské společenství průkopníkem v projektu interoperability elektronické klinické historie v rámci Národního systému zdraví, jehož zásluhou získají zdravotní odborníci a pacienti přístup ke klinickým informacím z kteréhokoli místa ve Španělsku.

Valencie ostatně zaujímá první místo mezi všemi španělskými společenstvími co do objemu a typologie dokumentů, které lze prohlížet v ostatních regionech: jedná se přibližně o 3,5 milionů klinických zpráv integrovaných v centrálním nodu španělského ministerstva zdravotnictví, sociálních služeb a rovnosti, které je iniciátorem myšlenky v rámci akčního plánu pro eHealth v Evropě.

Valencijské společenství se rovněž stane prvním regionem ve Španělsku, který informaticky integruje řízení všech svých laboratorních služeb. To je předmětem projektu, jenž pro valencijské ministerstvo zdravotnictví realizuje Indra ve spolupráci s firmou Cointec z Alicante.

Další články k tématům - ambulance - eHealth - infrastruktura - IS - studie - zdravotnictví

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 26. září 2012 - středa

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.