logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Indra se účastní projektu Evacuate

Společnost Indra spolupracuje na integrálních bezpečnostních a nouzových řešeních pro Smart Cities v Evacuate, což je ambiciózní projekt I+D+i evropských rozměrů, který má zajistit bezpečnost občanů při evakuačních operacích z komplikovaných míst a infrastruktur.

Nadnárodní společnost si vezme na starost technické vedení projektu a zároveň mu dodá požadovanou homogenitu pomocí integrace všech technologických modulů, které ho tvoří, a to prostřednictvím designu softwarové architektury (framework).

Projekt s rozpočtem 13 miliónů eur a dobou realizace čtyři roky počítá s financováním z Výkonné agentury pro výzkum Evropské komise v rámci sedmého rámcového programu. Je koordinován společností Exus Solutions a účastní se ho celá řada společností, institucí a univerzit, například Telecom Italia, Vitrociset, Tekniker, HKV a Diginext nebo univerzity v Southamptonu, Drážďanech, Aténách a Turíně.

Evacuate má za cíl vývoj integrálního systému, který bude na jedné straně zohledňovat technologie zaměřené na analýzu, správu a přijetí rozhodnutí, a na straně druhé řešení sběru nainstalovaných dat, jak u mobilních, tak i u pevných platforem. Spojení všech těchto informací umožní přizpůsobit plány měnícím se nouzovým podmínkám, a zároveň v reálném čase určí nejlepší evakuační strategie podle podmínek a zaplnění bezpečných zón. Stejně tak má v úmyslu sloužit jako báze pro definování evakuačního protokolu, společného pro všechny členské země Evropské unie.

Automatická aktualizace optimálních evakuačních strategií a tras prostřednictvím použití posledního "incident snapshot" - sjednoceného operačního obrazu stavu incidentu - tvoří jednu z nejvýznamnějších technologických výzev projektu. Navíc se uvažuje o zajištění aktualizovanějších poznatků o situaci pro všechny účastníky, kteří jsou aktivně zapojeni do procesu evakuace, a zajištění kontroly průběhu evakuace, předvídání situací paniky či hysterie. Dále bude zohledňovat vývoj technologií, které by zvýšily dimenzování a vyhodnocení rozsahu katastrofy pro zlepšní řízení evakuační strategie.

Vyspělé systémy lokalizace, virtuální světy a domotizace

V rámci projektu Evacuate budou zkoumány technologie pro optimalizaci získávání důležitých dat, která se generují v systému. Zlepší tak například preciznost u lokalizace osob pomocí doplňkových řešení pro umístění wifi, která mohou být pevná (jako je tomu v případě pozičních platforem prostřednictvím okolních senzorů, uzavřeného obvodu pro televize a převáděčů pro GPS indoor) nebo mobilní (prostřednictvím mechanismů založených na NFC a čtecích zařízeních RFID).

V rámci tohoto projektu dojde rovněž k zapojení systémů umělé inteligence, aplikovaných na simulaci virtuálních světů, pro přijetí nejlepšího manévru či rozhodnutí díky informacím o jiných situacích uložených v systému a obnovených z operátorů "in situ" a senzorů. Analýza a numerické i geo-prostorové využití získaných dat bude použito v nástrojích podpory rozhodování.

Navíc se ustanoví SOFIA jako společná platforma k integraci vývojů pro Smart Spaces. SOFIA je integrační middleware služeb "open source", který je výsledekem projektu I+D+i, na němž se společnost Indra aktivně podílela. Toto řešení je založeno na technologii sémantického webu, interoperability a inteligentních sítích senzorů, které umožňují domotizaci měst, budov a vozidel, stejně jako poskytování inteligentních a personalizovaných služeb prostřednictvím mobilních mechanismů.

Všechny vývoje a moduly budou začleněny do frameworku navrženého Indrou v rámci projektu pro zformování kompletního řešení Evacuate a konfiguraci různých scénářů aplikace. Z tohoto důvodu budou vyvinuty čtyři pilotní modely, které budou vyhodnocovat a demonstrovat schopnosti systému na různých místech: fotbalový stadión Anoeta (San Sebastián), stanice metra v Bilbau, terminál mezinárodního letiště Eleftherios Venizelos v Aténách a výletní loď na francouzském pobřeží.

Zkušenost kontrastující s bezpečnostním řešením pro města budoucnosti

Indra má důležitou pozici ve vývoji a zavádění systémů pro integrální řízení v situacích nouzového stavu a bezpečnostních incidentů ve městech. Její technologie koordinuje stavy nouze ve městech jako je Madrid, prostřednictvím centra CISEM (Integrované centrum bezpečnosti a pohotovosti v Madridu), a Buenos Aires pomocí centra CUCC (Jednotné centrum koordinace a kontroly pohotovosti). Obě hlavní města překračují dva milióny volání ročně a vyžadují tisíce intervencí za měsíc.

Společnost se také účastnila vyvinutí Evropského centra pomoci v nouzi Evropské unie, uvedeného do provozu 15. května minulého roku, které koordinuje zdroje a stav civilní ochrany 32 států. Řešení společnosti Indra v oblasti security byla také přijata španělskými radnicemi střední velikosti. Pomocí těchto systémů jsou spravovány i prostory 091, největšího policejního sídla ve Španělsku.

Další články k tématům - analýza - GPS - infrastruktura - letiště - NFC - RFID - výzkum

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 5. září 2013 - čtvrtek

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Síť radarů Indra kontroluje letový provoz v Ekvádoru

Bezkabelový artroskopický systém WAD

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Modernizace systému řízení letového provozu ukrajinského Simferopolu

Inovace systémů řízení letového provozu pro mezinárodní letiště Eldorado v Bogotě

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Biotermické systémy Indra pro vydávání víz

Simulátor Indra pro letové dispečery s nejvyšší akreditací NATO

Indra zavede systém řízení letového provozu v Rumunsku

Satelitní komunikační systémy Indra pro německé námořnictvo

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Indra ve službách leteckého sektoru

Indra se účastní projektu Evacuate

Cloudové řešení Indra pro řízení kvality životního prostřední

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Airline eCommerce - integrální platforma služeb pro letecké linky

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Indra modernizuje navigační systémy Airservices Australia

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Efektivní řízení měst budoucnosti

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Indra se podílí na vývoji inteligentních identifikačních dokladů

Technologie Indra se podílí na řízení provozu a mýtného dálnic v Indii

Digitální zdravotní obrazová dokumentace v projektu Ykonos

Australské vzdušné síly budou v zahraničních misích používat zařízení Indry

IT pro železniční sektor

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Baku

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Dopravní systém SAE zvýší bezpečnost a kvalitu dopravních služeb města Savannah

Řešení kybernetické bezpečnosti Indra

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Simulátory a výcvikové systémy Indra

Bezpečnost na fotbalových stadionech pod dohledem informačního systému

Letecký simulátor Airbus A320

Indra rozšiřuje služby dálkového průzkumu Země o kapacitu satelitů RapidEye