logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Indra rozšiřuje služby dálkového průzkumu Země o kapacitu satelitů RapidEye

Společnost Indra rozšiřuje své služby dálkového průzkumu Země o snímky pořizované družicovou sestavou RapidEye a oboacuje tak stávající portfolio služeb pro instituce veřejné správy, podniky a organizace ve Španělsku i v zahraničí, které vyžadují přesný průzkum konkrétního území.

Indra podepsala dohodu, na jejímž základě se stává jedinou společností, která bude ve Španělsku obchodně distribuovat snímky pořizované družicovou sestavou RapidEye. Zařazení satelitů RapidEye v rámci katalogu družic Evropské kosmické agentury (ESA) do jeho 1. kategorie dokládá mezinárodní význam dostupnosti těchto dat.

Nová aliance přispěje ke zlepšení nabídky specifických produktů a služeb Indry v oblasti dálkového průzkumu Země pro zákazníky, kteří se zabývají řízením přírodních zdrojů - lesních ploch a vodních zdrojů, hospodářskými činnostmi s vazbou na životní prostředí.

Palubní senzory RapidEye se vyznačují vysokým prostorovým rozlišením dodávaných dat (6,5 m na pixel) v pěti spektrálních pásmech: RED, GREEN, BLUE, blízké infračervené NIR a RED EDGE. Poslední z pásem má přímou návaznost na přítomnost dusíku v rostlinách (vegetace a obsah chlorofylu v ní) a v zemi.

Družice navíc nabízejí pružné programování, stanovení času nového snímání a ceny za km2, tedy možnosti, jaké doposud neposkytuje žádný jiný satelit s podobnou charakteristikou.

Získávaná data umožní Indře vyvinout další vyspělé produkty a služby dálkového průzkumu Země. Usnadní sledování stavu růstu plodin, umožní rychleji předávat údaje o produkci, provádět odhady vlivu nepříznivých faktorů anebo předvídat spotřebu vody v závlahových oblastech. Prostřednictvím těchto informací lze predikovat řadu událostí a činit vhodná rozhodnutí.

Dohoda otevírá Indře přístup k denně pořizované obrazové dokumentaci ze všech koutů planety. Na jejím základě bude Indra schopna nabízet klientům snímky rozlehlých oblastí na úrovni států i přesahující jejich hranice. Tuto kapacitu ještě rozšíří přístup k archivu historických snímků čítajícímu přes 3 miliardy km2.

Mezinárodní zkušenosti

Zpracováním satelitních dat ze senzorů nejrůznějších typů se v Indře zabývá tým více než 30 odborných pracovníků. Jejich trajektorie zahrnuje přes třicet let praxe. Tým se specializuje na tvorbu družicových ortofotografií a produktů s vysokou přidanou hodnotou, zabývá se vývojem nových aplikací, procesních řetězců, automatizací a systémy hromadného zpracování a skladování dat. Provádí vývoj na míru v oblasti kvantitativního i kvalitativního průzkumu Země dle specifických požadavků zákazníka. Realizuje také vlastní vývoje k šíření výsledků, jako je případ Geoportálů.

V minulosti se Indra zapojila do nejvýznamnějších evropských programů v oblasti pozorování Země. Je jedním z nejangažovanějších podniků v Evropském programu monitorování Země (GMES), jehož iniciátory jsou EU a Evropská komise a záměrem je poskytnout Evropě autonomní kapacitu k pozorování planety z kosmu.

Ve spolupráci s panevropskou kartografickou databází mokřin, pastvin a vodních ploch se podílí na programu GMES Initial Operations for Land Services (GIO-Land) pro Evropskou agenturu pro životní prostředí (EEA). Poslední z uvedených programů využívá od začátku roku 2012 právě pokrytí družicemi RapidEye.

Dalším výsledkem Indry je vývoj systému zpracování dat z evropské vědecké družice SMOS (tzv. vodní mise). Poprvé v historii se jeho prostřednictvím získávají obrazy půdní vlhkosti a salinity oceánů na celé planetě, tedy klíčové faktory k pochopení vodního cyklu na Zemi.

Další články k tématům - družice - EDGE - EU - GMES - průzkum - satelit

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 4. ledna 2013 - pátek

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Síť radarů Indra kontroluje letový provoz v Ekvádoru

Bezkabelový artroskopický systém WAD

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Modernizace systému řízení letového provozu ukrajinského Simferopolu

Inovace systémů řízení letového provozu pro mezinárodní letiště Eldorado v Bogotě

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Biotermické systémy Indra pro vydávání víz

Simulátor Indra pro letové dispečery s nejvyšší akreditací NATO

Indra zavede systém řízení letového provozu v Rumunsku

Satelitní komunikační systémy Indra pro německé námořnictvo

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Indra ve službách leteckého sektoru

Indra se účastní projektu Evacuate

Cloudové řešení Indra pro řízení kvality životního prostřední

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Airline eCommerce - integrální platforma služeb pro letecké linky

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Indra modernizuje navigační systémy Airservices Australia

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Efektivní řízení měst budoucnosti

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Indra se podílí na vývoji inteligentních identifikačních dokladů

Technologie Indra se podílí na řízení provozu a mýtného dálnic v Indii

Digitální zdravotní obrazová dokumentace v projektu Ykonos

Australské vzdušné síly budou v zahraničních misích používat zařízení Indry

IT pro železniční sektor

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Baku

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Dopravní systém SAE zvýší bezpečnost a kvalitu dopravních služeb města Savannah

Řešení kybernetické bezpečnosti Indra

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Simulátory a výcvikové systémy Indra

Bezpečnost na fotbalových stadionech pod dohledem informačního systému

Letecký simulátor Airbus A320

Indra rozšiřuje služby dálkového průzkumu Země o kapacitu satelitů RapidEye