logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Systémová platforma Atenea umožňuje výměnu informací mezi nejrůznějšími oblastmi aktivit města a integruje v sobě řadu dalších systémů, řešících potřeby města a jeho obyvatel.

Společnost Indra zpracovala návrh urbánní platformy pro interoperabilitu (UIOP), která má integrovat a řídit veškeré služby a řešení tvořící ekosystém města. Velké řídící středisko umožňuje výměnu informací mezi systémy s cílem poskytovat globální pohled na aktivity města. Integrace informací z jednotlivých aktivit přináší vyšší efektivitu poskytovaných služeb, účinnější koordinace dostupných zdrojů zase vede ke zvyšování kvality služeb.

Platforma s názvem Atenea zahrnuje analytické nástroje ke zjišťování behaviorálních vzorů města (obyvatel, zařízení, dopravy apod.) v souvislosti s využíváním služeb. Výsledky analýz poslouží k lepšímu a proaktivnímu přizpůsobování služeb reálným potřebám.

Platforma v sobě spojila jedinečné znalosti Indry na poli řízení služeb občanům. Zahrnuje totiž veškeré oblasti aktivit města, k nimž patří mobilita, řízení infrastruktur, bezpečnost a řešení nouzových situací, životní prostředí a správa měst. Firma do produktu vložila také zkušenosti s vývojem dalších řešení, navržených k propojování nejrůznějších informačních systémů, provozovaných v prostředích inteligentního města.

Konkrétním příkladem jsou systémy řízení městského provozu, systémy bezpečnosti a řešení nouzových stavů, nebo třeba elektronická správa a zdravotnictví a řada dalších technologií společnosti, vyvinutých v rámci projektů výzkumu, vývoje a inovací.

V návrhu řešení Atenea, završeném nadnárodní technologickou společností, našly uplatnění dva diferencované a vzájemně se doplňující přístupy. Vývoj Ateney vychází ze systému Hermes od Indry. Hermes slouží dispečinkům mobility k monitorování všech subsystémů a k nepřetržitému sledování vývoje situace v městské hromadné dopravě a v provozu. Umožňuje stanovovat priority a řídit intermodalitu pomocí různých prostředků, např. autobusové dopravy nebo třeba veřejných jízdních kol.

Atenea je dále založena na nejnovějších výsledcích programu výzkumu, vývoje a inovací SOFIA (Smart Object For Intelligent Applications), na němž se Indra aktivně podílela. Integrační middleware služeb "open source" SOFIA je založen na technologii sémantického webu, interoperabilitě a inteligentních senzorových sítích, umožňujících domotizaci města a jeho ekosystémů a poskytování inteligentních a personalizovaných služeb pomocí jakéhokoli typu zařízení, např. inteligentních telefonů.

Urbánní platforma Indry se stala integračním střediskem, v němž se setkávají informace ze tří velkých systémových modulů: měřicí a senzorové přístroje instalované po celém městě, moduly řízení služeb, které se vzájemně koordinují s cílem zajistit městu globální řešení, a nakonec analytické systémy města (řídící dispečinky, analýzy a manažerská shrnutí), které čerpají informace z předchozích subsystémů a těží z nich klíčové informace pro řízení města.

Integrální řešení pro Smart Cities

Rozsáhlé zkušenosti Indry s poskytováním technologických služeb ve městech vedly k vytvoření integrovaného a integrálního řešení pro inteligentní města. K dnešnímu dni čítá řadu úspěšných implementací po celém světě. V návrhu inteligentního města vychází Indra ze strategického plánu, který vzniká vždy v úzké součinnosti s každým městem. Vedle technologických aspektů strategický plán zahrnuje také organizační stránku poskytování služeb a participaci obyvatel.

V listopadu 2012 vystavila Indra na Smart City Expo World Congress v Barceloně svůj prototyp smart card. Bezkontaktní inteligentní karta je založena na technologii RFID a umožňuje jednotný a integrovaný přístup ke všem službám smart city, vyžadujícím platbu, a identifikaci a kontrolu přístupu.

K nejvýznamnějším referencím firmy v oblasti smart cities patří "Madridské integrované středisko bezpečnosti a řešení krizových situací" - CISEM anebo "Jednotné středisko pro koordinaci a řešení krizových situací" v Buenos Aires - CUCC. Obě řešení pokrývají plány bezpečnosti a řešení nouzových situací ve městech.

Firma vyvinula specifická řešení pro inteligentní řízení městského provozu a hromadné městské dopravy s referencemi ve Španělsku, Kolumbii, Číně, Brazílii, Chile, Mexiku anebo Peru. Ze španělských měst uveďme Pamplonu (169 videokamer sledujících situaci v městské dopravě a zajišťujících bezpečnost ve městě, systém stanovování priorit v nouzových situacích, signalizační osvětlení k řízení přístupu a zlepšení infrastruktur) a Torrejón de Ardoz (40 dopravních a dohledových videokamer, semaforový systém regulace dopravy, lokalizace a sledování flotily policejních vozidel, poskytování odezvy na incidenty).

Další iniciativy realizovala Indra v oblasti smart grids a energetické účinnosti. Zmínku si zaslouží plán inteligentních sítí v Peru, projekt 3E-Houses pro efektivní řízení energie v sociálních bytech, systém SPEED (Smart Platform for Efficient Energy Distribution) implementovaný v madridské síti a umožňující zlepšení v řízení sítě vysokého napětí, ve službách distribuované výroby a zpracovávání analýz odezvy na poptávku.

K dalším výstupům Indry patří řešení k dobíjení elektromobilů anebo inteligentní systémy řízení elektroenergetického obchodu, právě nyní implementované v několika podnicích ve Španělsku a Latinské Americe.

Čelní postavení si Indra vydobyla také v oblasti digitálního zdravotnictví ve Španělsku. Své zkušenosti stihla vyvézt do Bahrajnu (systém I-SEHA, týkající se 1,2 milionu osob), do Chile, na Filipíny anebo do Maroka.

Další články k tématům - analýza - doprava - infrastruktura - integrace - RFID - telefon - video - výzkum - zdravotnictví

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 3. června 2013 - pondělí

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Síť radarů Indra kontroluje letový provoz v Ekvádoru

Bezkabelový artroskopický systém WAD

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Modernizace systému řízení letového provozu ukrajinského Simferopolu

Inovace systémů řízení letového provozu pro mezinárodní letiště Eldorado v Bogotě

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Biotermické systémy Indra pro vydávání víz

Simulátor Indra pro letové dispečery s nejvyšší akreditací NATO

Indra zavede systém řízení letového provozu v Rumunsku

Satelitní komunikační systémy Indra pro německé námořnictvo

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Indra ve službách leteckého sektoru

Indra se účastní projektu Evacuate

Cloudové řešení Indra pro řízení kvality životního prostřední

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Airline eCommerce - integrální platforma služeb pro letecké linky

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Indra modernizuje navigační systémy Airservices Australia

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Efektivní řízení měst budoucnosti

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Indra se podílí na vývoji inteligentních identifikačních dokladů

Technologie Indra se podílí na řízení provozu a mýtného dálnic v Indii

Digitální zdravotní obrazová dokumentace v projektu Ykonos

Australské vzdušné síly budou v zahraničních misích používat zařízení Indry

IT pro železniční sektor

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Baku

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Dopravní systém SAE zvýší bezpečnost a kvalitu dopravních služeb města Savannah

Řešení kybernetické bezpečnosti Indra

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Simulátory a výcvikové systémy Indra

Bezpečnost na fotbalových stadionech pod dohledem informačního systému

Letecký simulátor Airbus A320

Indra rozšiřuje služby dálkového průzkumu Země o kapacitu satelitů RapidEye