logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede do provozu nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě, který se stane jedním z nejvýznamnějších v zemi. Správě letišť Indie, AAI, dodá simulační systémy k výcviku letových dispečerů.

Nové smlouvy upevňují solidní postavení společnosti v Indii. Ta v roce 2010 získala prestižní projekt na rozvinutí devíti radarových stanic v modu S a implementaci vlastních systémů řízení letového provozu v řídících věžích na 38 indických letištích. Co do počtu systémů se svého času jednalo o jeden z celosvětově nejrozsáhlejších uzavřených kontraktů.

Správa letišť Indie nyní opakovaně projevila důvěru ve schopnosti Indry a pověřila ji zprovozněním nového řídícího letového dispečinku v Kalkatě. Chod dispečinku bude založen na systémech automatizovaného řízení letového provozu vyvinutých Indrou. Dispečink bude patřit ke čtyřem nejvýznamnějším v zemi a svojí polohou bude regulovat velkou část letů s východiskem anebo cílem v jihovýchodní Asii. Indra vybaví dispečink přibližně 80 pozicemi.

Vedle toho dodá Správě letišť Indie simulátory k nácviku přibližovacích operací a pro věž. Simulátory budou instalovány v klíčových dispečincích v zemi: v Dillí, Bombaji, Čennaji a v Kalkatě. Každé zařízení bude mít k dispozici přibližně 40 pozic.

Simulátory zlepší nejenom připravenost dispečerů. Správě letišť Indie rovněž poslouží jako platforma k provádění analýz a získávání statistických údajů o typu letového provozu, využívajícího její vzdušný prostor. Umožní provádět simulace globálních scénářů řízení letového provozu a vyškolovat pracovníky například ve zvládání neobvyklých anebo nouzových situací.

Nejvyspělejší technologie

Indra je v oblasti systémů ATM lídrem v technologických inovacích. To je základem jejího úspěchu a konkurenceschopnosti na globálním trhu. V roce 2008 završila vývoj a implementaci v Evropě prvního systému zpracování letových plánů na základě letové trajektorie. Ještě téhož roku byl systém uveden do provozu v řídícím letovém dispečinku v Maastrichtu, řízeném organizací Eurocontrol.

V roce 2011 znovu předstihla svoji konkurenci, když v německém Karlsruhe implementovala a do provozu uvedla první kompletní systém řízení letového provozu na základě letové trajektorie 4D (3D + čas). Systém provozuje Deutsche Flugsicherung (DFS).

Indra je jednou ze společností s nejvýznamnějším podílem na programu SESAR v oblasti výzkumu a vývoje, technologickém pilíři iniciativy jednotné evropské nebe. Podílí se na vývoji systému iTEC, budoucího systému řízení letového provozu, který budou společně využívat poskytovatelé služeb letové navigace ve Španělsku (AENA), Německu (DFS), Velké Británii (NATS) a Holandsku (LVNL).

Indra v Indii

Nově získané smlouvy v segmentu ATM jsou pokračováním řady projektů, které Indra v Indii realizuje v dalších sektorech. Společnost implementovala vlastní ticketingové systémy na jednokolejnicové dráze v Bombaji, na lince metra Airport Express v Dillí a pro metro v Kalkatě. Její systémy využívá indické Ministerstvo obrany.

Další články k tématům - 3D - 4D - analýza - ATM - dispečink - letadlo - NATS - radar - simulátor

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 25. března 2013 - pondělí

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Síť radarů Indra kontroluje letový provoz v Ekvádoru

Bezkabelový artroskopický systém WAD

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Modernizace systému řízení letového provozu ukrajinského Simferopolu

Inovace systémů řízení letového provozu pro mezinárodní letiště Eldorado v Bogotě

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Biotermické systémy Indra pro vydávání víz

Simulátor Indra pro letové dispečery s nejvyšší akreditací NATO

Indra zavede systém řízení letového provozu v Rumunsku

Satelitní komunikační systémy Indra pro německé námořnictvo

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Indra ve službách leteckého sektoru

Indra se účastní projektu Evacuate

Cloudové řešení Indra pro řízení kvality životního prostřední

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Airline eCommerce - integrální platforma služeb pro letecké linky

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Indra modernizuje navigační systémy Airservices Australia

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Efektivní řízení měst budoucnosti

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Indra se podílí na vývoji inteligentních identifikačních dokladů

Technologie Indra se podílí na řízení provozu a mýtného dálnic v Indii

Digitální zdravotní obrazová dokumentace v projektu Ykonos

Australské vzdušné síly budou v zahraničních misích používat zařízení Indry

IT pro železniční sektor

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Baku

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Dopravní systém SAE zvýší bezpečnost a kvalitu dopravních služeb města Savannah

Řešení kybernetické bezpečnosti Indra

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Simulátory a výcvikové systémy Indra

Bezpečnost na fotbalových stadionech pod dohledem informačního systému

Letecký simulátor Airbus A320

Indra rozšiřuje služby dálkového průzkumu Země o kapacitu satelitů RapidEye