logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Informační systém IHS-Indra Salud pomáhá digitalizaci zdravotnictví v Chile

Společnost Indra zvítězila ve výběrovém řízení na kontrakt za 9 milionů eur pro Metropolitní zdravotní služby řízené Ministerstvem zdravotnictví Chilské republiky. Předmětem smlouvy je dodávka a implementace zdravotnického IS IHS-Indra Salud v nemocnici Hospital de La Florida.

Řešení představuje první integraci systému IHS-Indra Salud s řešením SAP. Hospital de La Florida se tak stane první nemocnicí, jež v rámci programu koncesí nemocničních zařízení chilského ministerstva zdravotnictví zahájí provoz stoprocentně digitalizovaným způsobem. Informatické aplikace pokryjí všechny asistenční úrovně - ambulanci, urgentní příjem, hospitalizaci, pavilon chirurgických disciplin aj.

Aplikace budou mít všechny asistenční funkcionality k tvorbě elektronické zdravotní historie pacienta. Vedle toho dodá Indra také aplikace pro podpůrné služby, jako jsou klinické a transfuzní laboratoře nebo laboratoř patologické anatomie, a podpůrná řešení pro klíčová oddělení nemocnice. Zajistí integraci monitoringu životních funkcí a anestetických přístrojů pro vizualizaci dat v reálném čase.

Další složkou integrální dodávky Indry je implementace Business Intelligence pro efektivnější rozhodování a řešení ERP SAP, které pokryje finanční řízení, zásobování, údržbu a běžný účet pacienta. Projekt zajistí interoperabilitu se systémy sítě Metropolitní zdravotní služby a systémy vládních organizací, jako je Národní fond zdraví (FONASA) a Informační systém pro řízení explicitních garancí ve zdravotnictví (SIGGES). K dosažení interoperability se v projektu využijí mezinárodně známé standardy, garantující integritu a čitelnost informací.

Implementace globálního řešení e-zdraví v Chile představuje průkopnický projekt. Nemocnice je první, která se úspěšně zúčastnila licitace v rámci vládního programu nemocničních koncesí. Cílem iniciativy je podpořit růst a modernizaci celonárodní asistenční sítě cestou cese budování instalací a provozování základních neklinických služeb a IT v nemocnicích. Klinické řízení středisek zůstává v kompetenci ministerstva zdravotnictví.

V horizontu příštích dvou, tří let plánuje chilská vláda nabídnout v licitaci dalších přibližně deset nových zdravotních středisek. Vzhledem k tomu, že by se řešení e-zdraví mohlo stát v zemi standardem, má projekt Indry klíčovou strategickou hodnotu.

Nemocnice de La Florida se nachází v jednom z nejhustěji osídlených regionů Chile. Spadá pod Metropolitní zdravotní služby jihovýchod, jednu z celkem 29 zdravotnických institucí v zemi. Řadí se mezi nemocniční střediska s nejrozsáhlejším pokrytím a nejkomplexnější sítí. Zastavěná plocha v La Florida dosahuje téměř 70000 m2, plánovaná lůžková kapacita činí 400 lůžek. Nemocnice bude řešit asistenční potřeby téměř 390000 obyvatel. Plánovaný termín zprovoznění je březen 2013.

Globální vůdčí postavení v segmentu digitálního zdravotnictví

Nový projekt Indry představuje další impulz pro vývoz jejích zkušeností a pro její globální postavení coby lídra v oblasti digitálního zdravotnictví. V posledních měsících implementovala nadnárodní IT firma svůj systém IHS-Indra Salud v nejvýznamnější nemocnici na Filipínách, Makati Medical Center (MMC), a získala rozsáhlý projekt pro ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo obrany Bahrajnského království. Projekt v Bahrajnu zahrnuje vývoj a globální provozování veškerých aplikací v rámci národní zdravotnické sítě, tedy v nemocnicích a ostatních zdravotních střediscích. Řešení Indry pro zdravotnictví je provozováno také v několika nemocničních zařízeních v Maroku.

Vedoucí pozici v implementaci a vývoji aplikací zastává Indra i ve Španělsku. Její projekty tu zahrnují služby primární lékařské péče, specializované služby, elektronický lékařský předpis a digitální lékařskou obrazovou dokumentaci, to vše ve státním i soukromém sektoru zdravotnictví.

Prospěch z řešení a systémů vyvinutých Indrou pro sektor zdravotnictví dnes pociťuje více než 32 milionů lidí na čtyřech kontinentech. Její řešení využívá přes 100 tisíc odborníků ve více než 5 600 zdravotních střediscích a nemocnicích a prostřednictvím jejích systémů se každý den sjednává kolem 500 tisíc návštěv.

Své technologie a znalosti týkající se sektoru zdraví soustředila firma do portfolia "Řešení pro zdravotnictví". Jeho fokus leží v několika oblastech: telemedicína, digitální zdravotní obrazové informace, elektronický recept anebo např. elektronická zdravotní karta. Řešení Indry jsou výsledkem zkušeností získaných při realizaci projektů pro soukromé i státní instituce ve Španělsku a v zahraničí.

Další články k tématům - ambulance - BI - ERP - monitoring - nemocnice - zdravotnictví

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 20. listopadu 2012 - úterý

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.